1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Effektivitet blogg
  6. 2019
  7. Därför är originalartiklar värda att satsa på varje gång
Nainen pitää kädessään tulosteita

Därför är originalartiklar värda att satsa på varje gång

När det handlar om att driva ett företag får man aldrig kompromissa med kvaliteten, och en jämn kvalitet är avgörande.

När du har fullt upp med att driva din verksamhet finns det inte tid till att fokusera på basala kontorsbehov som utskrifter. Enkelt uttryckt är det här processer som bara måste fungera smidigt, varje gång. 

Bläck- och tonerkassetter från tredje part är enkla att få tag på, och många företag väljer att använda dem i tron att de ger samma resultat som originalartiklarna. I praktiken kan det bli ett kostsamt misstag, eftersom oäkta förbrukningsartiklar kan medföra flera olika risker både när det gäller tryckkvalitet och prestanda. 

För att du ska få större inblick i de risker det innebär vill vi ge dig fem anledningar till varför originalartiklar är det smarta valet för ditt företag, och helt klart värda att satsa på varje gång:

1.    Driftsäkerhet

Oäkta förbrukningsartiklar kan skapa många problem, och 49 procent1 av de testade kassetterna från tredje part levde inte upp till utlovad kapacitet, vilket innebär att de kan ta slut snabbare än de borde. Äkta förbrukningsartiklar har testats noggrant för att säkerställa att de fungerar felfritt varje gång. 

2.    Miljö

Företagen blir allt mer medvetna om sin påverkan på miljön, och det är enkelt att återvinna förbrukningsartiklar från Brother. Du skickar dina tomma kassetter till oss helt kostnadsfritt ch så återanvänder, reparerar eller återvinner vi dem. Brothers skrivare har utformats för att fungera tillsammans med Brothers originalartiklar och därmed minska avfallsmängden och begränsa vår miljöpåverkan.

3.    Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är viktigt för alla företag, men de här faktorerna kan påverkas negativt vid användning av oäkta förbrukningsartiklar. Det är inte ovanligt att kassetter från tredje part läcker eller inte klarar andra säkerhetskrav. Brothers förbrukningsartiklar har testats efter de strängaste kraven så att användarna inte utsätts för säkerhetsrisker.

4.    Kvalitet 

Allt material du skriver ut för att visa upp för dina kunder är en direkt återspegling av ditt företag, och därför måste varje sida hålla högsta kvalitet. Vid användning av oäkta förbrukningsartiklar är risken för fel och att dokument måste skrivas ut på nytt högre, vilket kan leda till ökade kostnader. När du använder äkta förbrukningsartiklar får du garanterat perfekta utskrifter varje gång. 

5.    Garanti 

Om du använder förbrukningsartiklar från andra tillverkare kan det innebära att maskinens garanti blir ogiltig. Äkta förbrukningsartiklar har utformats specifikt för den aktuella enheten och samverkar i perfekt harmoni eftersom alla komponenter har utvecklats av samma kunniga ingenjörer enligt samma höga krav.

Om du vill veta mer om varför äkta förbrukningsartiklar är värda att satsa på varje gång kan du titta på vår video. 

1 Statistic taken from: Is OEM toner really better? Putting genuine toner to the test against third-party compatibles, Keypoint Intelligence, July 2018

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen