1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Effektivitet blogg
  6. 2019
  7. Du är vad du äter – fördelarna med att mata din enhet med förbrukningsartiklar från Brother
Musteiden väripaletti

Du är vad du äter – fördelarna med att mata din enhet med förbrukningsartiklar från Brother

Masakazu Goto, chef för SOHO Business and Supplies på Brother International Europe, förklarar på vilket sätt originalbläck och originaltoner från Brother har den perfekta kemiska sammansättningen för de råmaterial som är inbäddade i våra enheter.

En liten reflektion – har du någonsin funderat över hur bränslet du matar din skrivare med påverkar dess hälsotillstånd och funktionalitet? 

Förmodligen inte. Men att använda bläck eller toner som inte är original kan leda till en kostsam förslitning av din skrivare. De kan eventuellt orsaka direkt skada, eftersom de inte innehåller rätt ingredienser för att fungera bra tillsammans med enheten.

Hälsa inifrån och ut
Skrivarens hälsa kommer inifrån, och våra förbrukningsartiklar är en viktig hälsopartner för våra modeller. Våra patroner [infoga lokal länk] innehåller den perfekta avvägningen av kemikalier för att skydda utskriftsenheten och samtidigt få den att fungera optimalt.

Patroner från andra tillverkare skulle däremot på längre sikt kunna orsaka skada inuti skrivaren och i slutändan leda till att den går sönder. 
Användning av patroner från andra tillverkare i någon av våra bläckstråleskrivare kan få kemikalier och syror att frigöras som smälter metalldelarna i patronen. Så småningom når de det komplicerade munstycket på skrivarhuvudet och orsakar frätskador. Eftersom skrivarhuvudet är en bläckstråle-modells viktigaste komponent är den central för hur maskinen fungerar.

När det gäller våra laserenheter kan tonerkassetter som inte är original också skada själva skrivaren och genom variationer i temperaturen kan de ge upphov till avvikelser i utskriftskvaliteten. Precis som vid matlagning är det viktigt med korrekt temperatur vid laserutskrifter för att få bästa resultat vad gäller utskriftskvalitet och upplösning.

Om smälttemperaturen i tonerpartiklarna är för låg kommer tonern inte att fästa tillräckligt bra på papperet och den kan göra märken och linjer på sidan. Den kan också enkelt färga av sig och hamna på händer och kläder. En alltför hög temperatur ger tonern en klibbig konsistens. Den kommer att ligga kvar på värmevalsen och eventuellt orsaka försämrad utskriftskvalitet, att papperet fastnar och att värmevalsen behöver bytas.

Att betala för att laga värmevalsen i en laserskrivare eller skrivarhuvudet i en bläckstråleskrivare på grund av skador som har orsakats patroner som inte är original kan bli en dyr historia. 

Brother-garantin kan påverkas för kunder som använder förbrukningsartiklar från andra tillverkare. Det kommer alltså att löna sig för ditt företag att ta hand om din skrivare genom att använda våra originalförbrukningsartiklar. 

Förbrukningsartiklar för alla kapacitetsbehov

 Vi har en lösning för alla kunder, oavsett utskriftsvolym. Vårt utbud av förbrukningsartiklar finns i standardkapacitet, hög kapacitet, extra hög kapacitet och högsta kapacitet. 

För företag som är ute efter den mest kostnadseffektiva lösningen ger vår tonerkassett med högsta kapacitet 20 000 sidor per kassett. Ju större parti av tonerkasetter med hög kapacitet kunden köper, desto större blir stordriftsfördelarna.

Ytterligare en fördel med tonerkassetten med högsta kapacitet är att effektiviteten på arbetsplatsen ökar. Eftersom förbrukningsartiklarna behöver fyllas på mer sällan kan medarbetarna koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. 

Våra förbrukningsartiklar uppfyller ISO- och IEC-standarder, vilket ger våra kunder ytterligare värde. Kunderna vet att de får vad de betalar för, eftersom den specificerade kapaciteten kan garanteras.  

Återvinning av gamla patroner

 Brothers originalförbrukningsartiklar har, förutom de ekonomiska fördelarna, även fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv tack vare vårt kostnadsfria retur- och återvinningsprogram [infoga länk till återvinningssidan]. Kunderna bidrar till att skydda miljön genom att återvinna sina använda tonerkassetter och bläckpatroner, och som grädde på moset stöder den här processen vårt välgörenhetsinitiativ för att rädda regnskogen, Cool Earth.

Ett framgångsrecept 

Med Brothers originalförbrukningsartiklar blir samarbetet mellan skrivaren och patronen optimalt. Det finns ett tydligt samband mellan våra enheters höga prestanda och livslängd och vad du matar dem med. Förhoppningsvis inser du att våra förbrukningsartiklar är just den ”supermat” som våra skrivare behöver.

 

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen