A medical doctor is examining a hospital patient's file which has a printed label on the healthcare document he is holding

Digitisering under covid-19: Så utvecklades sjukvårdstekniken under pandemin

Under hela coronapandemin har antalet virtuella läkarbesök och behandlingstillfällen på distans ökat, vilket har lett till en snabb utveckling av olika digitala lösningar.

 

Det har inneburit att specialistvården fortfarande tillämpar fysiska konsultationer och uppföljningar som standard. 

I många fall krävs sannolikt inget fysiskt besök på sjukhuset bara för ett samtal. Men specialistvården är inte redo för digitisering riktigt än. Närmare 30 procent av läkarna inom specialistvården beskriver sin organisation som ”inte alls” eller ”bara lite” förberedd för att tillämpa digital teknik1.  

 

Primärvården leder utvecklingen 

För många var primärvården den första kontaktpunkten under de tidigaste faserna av coronapandemin. För att hantera den ökande efterfrågan och minimera kontakten infördes konsultation via telefon, e-post och videolänk. Detta möjliggjorde kontinuitet i vården samtidigt som det säkerställde att de som behövde ett fysiskt besök kunde få tillgång till det. 

Under den här perioden fanns en utbredd – och berättigad – oro för de potentiella hälsoriskerna för de patienter vars rutinbehandlingar hade skjutits upp eller bokats av. Ett stort orosmomentet gällde förmågan att hantera pandemins efterdyningar och samtidigt klara av den potentiellt enorma ökningen av behovet av mentalt stöd till följd av pandemin.

 

Ett föränderligt landskap

  Samtidigt som coronapandemin har satt enorm press på sjukvården och tvingat fram omfattande förändringar av system och rutiner har den även snabbat på digitaliseringen med minst ett årtionde. Denna digitala omvandling kommer att vara avgörande för utformningen av framtidens sjukvård.

Deloitte: digital transformation - shaping the future of European healthcare

 

Över hela Europa använder allt fler människor nu digital teknik för att få åtkomst till medicinsk information och sköta sina hälsoärenden. Det inkluderar att söka sjukvårdsinformation på nätet, boka läkarbesök, få konsultation via videolänk och använda digital teknik för att hantera hälsoärenden på distans1.

Den här typen av omvandling innebär enorma fördelar och sparar värdefull tid för såväl hälso- och sjukvårdspersonal som patienter. 

Liksom många andra branscher har även vårdsektorn i hög grad övergått till distansarbete. Men sjukvården står inför en unik utmaning när det gäller att dela känsliga personuppgifter som patientjournalers.

Att dela fysiska journaler är både dyrt och tidskrävande. Dessutom uppstår frågetecken kring sekretess och personalövervakning. Här erbjuder säker digital teknik enorma fördelar. 

Och det är inte bara patientvården som kan dra nytta av den tekniska utvecklingen. Även personalutbildning och introduktion av nya medarbetare kan ske på distans för att spara in på resurser och restid.

Tekniken finns ...

Sjukvårdstekniken  för att sköta allt detta digitalt finns redan. Den är dessutom enkel att integrera i befintliga arbetsflöden och kräver inga ytterligare resurser eller stora personalinvesteringar. Nu är det upp till beslutsfattarna att uppdatera sina IT-strategier och investera i nya ramverk som klarar framtidens vårduppdrag.

Patientsekretessen är en grundbult inom sjukvården och en avgörande faktor i övergången till digitala lösningar. IT-avdelningarna är redan väl medvetna om vilka säkerhetsåtgärder som behöver genomföras. Många, om inte alla, moderna enheter som skrivare och skannrar har inbyggda säkerhetsfunktioner  som pull printing, kryptering och användarautentisering. Det viktiga är att tillhandahålla utbildning så att alla medarbetare förstår poängen med digitisering och är villiga att ta steget från det ”traditionella” arbetssättet.

A female doctor wearing blue hospital scrubs is standing in front of a medical centre's back office containing a computer and Brother labelling printer in this healthcare scene

 

Vad kan då specialistvården lära sig av detta?

Primärvårdens förmåga att reagera och anpassa sig till den svåra och utmanande händelseutvecklingen har varit imponerande. Trots att det var den första kontaktpunkten under coronakrisen har primärvården kunnat genomföra omfattande förbättringar av sina system och rutiner. Nu har specialistvården chansen att lära av detta och genomföra egna förändringar, med följande i åtanke:

-    Alla måste vara delaktiga 

Som många IT-avdelningar vet kan olika delar av specialistvårdens arbetsstyrka vara olika datakunnig. Även om de flesta kan hantera en dator saknar vissa kanske erfarenhet av programvara för videomöten, eller har svårt att visa kollegor och patienter hur tekniken fungerar. 

Snabb, omfattande förändring kan kännas överväldigande. Därför krävs genomtänkta utbildningssatsningar för att få med alla i digitiseringsprocessen. Det gäller framför allt säkerheten, för att medarbetare som är vana vid att hantera pappersdokument på ett säkert sätt även ska bli insatta i digitala säkerhetsåtgärder.

-    Hitta rätt balans

Även om onlinekonsultationer är populära hos vissa patienter passar det här upplägget inte alla, särskilt inte äldre och skörare patienter. 29 procent av Europas befolkning saknar grundläggande IT-kunskaper, vilket ökar risken att utestängas från digitala tjänster – och 80 miljoner européer använder aldrig internet eftersom de saknar dator eller eftersom det är för dyrt.1

Naturligtvis finns det situationer inom specialistvården där konsultation eller behandling måste ske öga mot öga. Även studenter och trainees kan behöva en mer praktisk genomgång än vad som är möjligt via e-utbildning. Rätt väg framåt är därför en hybridlösning, där de som behöver fysisk interaktion får lika enkel tillgång till detta som till e-tjänster.

-    Samverkan skapar fördelar

En viktig lärdom från primärvården är att samverkan innebär stora fördelar. Det kan verka självklart, men vårdsektorn har inte alltid varit så bra på att dela kunskaper och data mellan olika team. 

Så länge det sker på ett säkert sätt (och med patienternas samtycke) kan datadelning hjälpa vårdaktörerna att planera sina insatser vid svåra situationer som covid-19. De nya metoderna för onlineinteraktion kan även öppna nya kommunikationsvägar. I framtiden kanske till exempel en patient, en allmänläkare och en specialistläkare kommer att kunna delta i samma videomöte.

 

Sammanfattning: En möjlighet att forma framtiden inom specialistvården

Många stora förändringar har ägt rum på kort tid, och tekniken har varit en viktig drivkraft i den här utvecklingen. Vissa förändringar är kanske bara tillfälliga, kortsiktiga lösningar som har hjälpt personalen att bedriva sitt arbete under tuffa omständigheter. Men andra kan vara här för att stanna. Nu har vi chans att utvärdera det vi lärt oss av krisen och styra hur vårdsektorn ska hantera framtida utmaningar. Med rätt teknik på plats, och tillgång till rätt partners för att implementera den, kan övergången till digitisering ge långsiktigt positiva resultat för personal och patienter inom hela vårdsektorn.

Vill du veta mer om Brothers tekniska lösningar för sjukvården?
 
1 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-shaping-the-future-of-european-healthcare.pdf

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen