1. Hem Brother
 2. Brother Solutions
 3. Brother Resource Hub
 4. Blogg
 5. Effektivitet blogg
 6. 2023
 7. Decentraliserade kontor: Den globala trenden varje IT-chef bör vara medveten om
A man smiling and sitting at his kitchen table working on a laptop. In the background, a blurry black and beige kitchen cupboard and bright window is visible

Decentraliserade kontor: Den globala trenden varje IT-chef bör vara medveten om

Företagens dynamik har förändrats. Fler än någonsin arbetar på distans, kontoren är mindre, möten hålls online, och investeringarna i cybersäkerhet ökar i takt med att tekniken möjliggör nya sätt att arbeta. Utmaningen för dagens IT-chefer är att anpassa och utveckla verksamheten i vår nya, decentraliserade tillvaro.   

Det har visserligen skett många förändringar under vårt yrkesliv, men ingen har haft så stora konsekvenser som den här.

Decentraliseringen har blivit en global trend i takt med att betydelsen av lokaler, fysiska möten och infrastruktur minskar. 

Det avspeglas i den ökade populariteten för kontorshotell, övergången till molntjänster, förbättrad kontorsteknik och möjligheten att arbeta effektivt helt fysiskt avskild från kollegorna.  

Arman Eshraghi, koncernchef på analysplattformen Qrvey, skriver exempelvis i Forbes1: ”Långsiktig decentralisering är avgörande för uppskalning och stabilitet.” 

”Det kan vara svårt att inse att världen har gjort större framsteg på vägen mot decentralisering under det här decenniet än under de senaste 10 000 åren.” 

Vad har då lett fram till den här decentraliseringen?

Den mest uppenbara orsaken är att företagen har tvingats hantera pandemin.

Enligt Eurostathar antalet anställda inom EU som ”vanligtvis arbetar hemifrån” ökat med 8 % mellan 2019 och 2021.    

Samtidigt konstaterar Square talk3 att 90 % känner sig ”lika produktiva” på distans, och 84 % anser att distansarbetet gör dem lyckligare. Många kan till och med tänka sig en lägre lön.

Distansarbete är helt enkelt vad de anställda vill ha och har börjat förvänta sig – och företagen måste anpassa sig. 

Och visst anpassar de sig, även om många arbetsgivare förväntar sig minst fyra dagar på kontoret i genomsnitt, medan arbetstagarna är beredda att lägga tre, eller färre. 

Med tanke på den hårda konkurrensen om arbetskraft just nu är det förmodligen företagen som måste ge med sig för att behålla personalen.    

Men pandemin är inte den enda drivkraften bakom decentraliseringen. 

En yngre, mer teknikkunnig arbetsstyrka har också drivit på utvecklingen de senaste tio åren. 

Kontorshotelljätten WeWork öppnade till exempel för entreprenörer i New York 2011, för att därefter expandera till stora IT-städer i Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien. 

Många storföretag anpassar även sina lokaler för att erbjuda de anställda större samarbetsytor, bättre matsalar och den senaste tekniken – bort från traditionella separerade kontor med stängd dörr. 

Hur hanterar företagen decentraliseringen?

När företagen anpassar sig för att erbjuda distansarbete förändras bland annat storleken på kontorslokalerna, eftersom medarbetarna inte använder dem lika mycket.  

Trenden går även mot att många små och medelstora företag hyr kontor i stället för att investera i kommersiella fastigheter.  

Det är ett tecken på att företagsledare inser hur viktigt det är att vara agil och kunna anpassa sig till flexibla arbetssätt utan att vara långsiktigt bunden vid tillgångar.   

Jim Coleman, ekonomiansvarig på WSP UK, säger: ”Jag tror inte att något företag vill gå tillbaka till hur det såg ut tidigare, och det har en direkt inverkan på kontorsytan.”

När allt fler arbetar på distans blir även säkerhetsriskerna kopplade till decentraliseringen uppenbara. Riskerna ökar i takt med att fler medarbetare kopplar upp sig mot kontorets servrar och system utifrån. Det gör att företagen prioriterar cybersäkerheten mer än någonsin, framför allt genom att öka nätverks- och enhetssäkerheten för medarbetare på distans. 

Enligt Red Hat’s 2023 Tech Outlook4 rapport kommer IT-chefer i år att investera mer i cybersäkerhet än i innovation.  

Studien bland 1 703 IT-chefer visar att säkerheten är det ”i särklass” viktigaste finansieringsområdet 2023. 44 % rankar säkerheten bland topp tre, tillsammans med molninfrastruktur (36 %) och IT/molnhantering (35 %). 

Nätverkssäkerheten ökas exempelvis genom virtuella privata nätverk (VPN), tvåfaktorsautentisering (2FA) och MAC-adresser (Media Access Control). 

Enhetssäkerheten optimeras med hjälp av samlad inloggning (SSO) och biometrisk verifiering, till exempel ansiktsigenkänning.        

År 2024 kommer 30 % av de globala organisationerna5 att välja enheter med färre funktioner för att öka säkerheten.   

Men den fysiska infrastrukturen är fortfarande lika viktig. 

Two colleagues sitting in a co-working space talking to each other, holding a laptop and files

Övergången till mindre, smartare teknik 

Ett snabbt och enkelt sätt att minska arbetsytan är att se över de tekniska behoven. 
 
När det gäller utskrifter finns det exempelvis kompakta multifunktionsenheter som kan skriva ut i både A4 och A3 och samla alla företagets behov i en enda mindre, men samtidigt effektivare, enhet. Många företag väljer helt bort stora och skrymmande A3-kopieringsmaskiner och föredrar ett smidigare alternativ. 
 
Det bidrar inte bara till att spara utrymme och kostnader. Färre, effektivare enheter ökar även hållbarhetsresultatet och ESG-ratingen (enviromental, social and governance) – en annan viktig aspekt för framtidsinriktade företag 2023.
 
Det bästa tillvägagångssättet för att avgöra om din verksamhet behöver stora, centraliserade enheter är att göra en analys av infrastrukturen, eller ta hjälp av en specialist för att utvärdera användarnas förändrade behov i vår nya, decentraliserade tillvaro.  

 

Det är viktigt att rätt utrustning är tillgänglig för rätt användare, även om arbetet sker på distans. 

Hur kan decentraliseringen gynna min verksamhet?  

Decentraliseringen är här för att stanna, och det bästa ett företag kan göra för att behålla sin konkurrenskraft, och sin personal, är att utnyttja den fullt ut. 
 
Faktum är att det kan skapa mängder av fördelar.
 
Optimerad teknik ger effektivare processer, minskade kostnader och nöjdare medarbetare, vilket i sin tur ger slutkunderna en bättre upplevelse. 
 
Intelligent automatisering av IT-tjänsterna främjar till exempel distansarbete, eftersom medarbetarna inte längre måste befinna sig i lokalerna och logga in i föråldrade system.  
 
Molnbaserade programlösningar minskar även tidsåtgången för repetitiv, manuell datahantering, så att personalen i stället kan fokusera på kundupplevelsen. 
 
Funktioner som robotiserad processautomatisering (RPA) kan även ge stora kostnadsbesparingar – vilket är anledningen till att många finansinstitut redan infört detta.  
 
“Till följd av den finansiella krisen och pandemin strävar många företag efter större effektivitet och produktivitet”, förklarar Steve Perkins, global teknikchef på Grant Thornton6
 
“I vår digitala tidsålder söker sig allt fler företag till tekniken för att hitta lösningar.” 
 
Decentraliseringen kan även bidra till att göra medarbetarna mer fokuserade och tillfreds. 
 
De slipper kostsam och tidskrävande pendling till och från kontoret och kan, med rätt säkerhetsåtgärder, få riskfri tillgång till företagets system oavsett var de befinner sig.        
 
Det skapar i sin tur en mer positiv företagskultur som bygger på tillit och frihet snarare än på fysisk närvaro på kontoret.
 
Vi har sett en enorm omställning i företagens rutiner till följd av decentraliseringen.    
 
Seniora ledare behöver inte längre vara på plats på huvudkontoret fem dagar i veckan och fysiskt leda sina team. 
 
I stället måste de nu underlätta arbetet på distans genom att investera i rätt teknik, erbjuda säker fjärråtkomst och skapa bättre balans mellan arbete och privatliv.
 
IT-cheferna leder ofta den här decentraliseringen genom att optimera företagets hårdvara och säkerställa att man investerar i rätt molntjänster och säkerhetsåtgärder.
 
Ur ett operativt perspektiv är det numera IT-chefens ansvar att säkerställa en hög och kostnadseffektiv produktivitet oavsett var medarbetarna befinner sig – vilket kan vara en utmanande uppgift.
 
Men om det görs på rätt sätt kan det innebära stora fördelar för alla typer av verksamheter. Genom att anamma decentraliseringen och investera i rätt teknik kan företagen prioritera medarbetarnas välbefinnande och välja de arbetsrutiner som är lämpligast för dem.       
 
Kontakta oss för att lära dig mer om hur Brother kan hjälpa ditt företag hantera decentraliseringen


 • 1 - https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/05/10/why-business-leaders-should-prepare-for-the-shift-to-decentralization/?sh=5e80a4f2d601
 • 2 - https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221108-1
 • 3 - https://squaretalk.com/remote-work-statistics/
 • 4 - https://www.zdnet.com/article/when-it-comes-to-tech-spending-in-2023-theres-one-top-priority/
 • 5 - https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US49751022&pageType=PRINTFRIENDLY
 • 6 - https://www.grantthornton.global/en/insights/growthiq/automation/

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen