En fabriksarbetare använder en truck i ett lager

Industriella skrivare - tillväxt, trender och framtidsprognos - vad driver efterfrågan?

Mängden streckkodsetiketter har ökat markant under de senaste åren, framför allt till följd av att konsumenterna i allt högre grad förlitar sig på och föredrar e-handel, i kombination med den fortsatta expansionen av serialiseringsprogram inom läkemedels- och fordonsindustrin samt livsmedelsbranschen.

Serialiserade produkter skapar en mer konsekvent och transparent leveranskedja med möjlighet att spåra produkter med hjälp av serienummer. Samtidigt når e-handelsvolymerna rekordhöga nivåer.

Dagens konsumenter förväntar sig en perfekt orderupplevelse med snabbast möjliga leverans i 100 % av fallen, vilket sätter en enorm press på aktörerna i den industriella leveranskedjan att säkerställa korrekta och läsbara etiketter samt en effektiv hantering av de ständigt ökande märkningsvolymerna. Strategiska teknikinvesteringar kommer att krävas för att förbättra den övergripande effektiviteten i företagens arbetsflöden och leveranser. 

Behovet av unik och korrekt produktmärkning, och serialisering som en följd av detta, är större än någonsin till följd av de ökade leveransvolymerna. Detta ökar i sin tur antalet investeringar i tillförlitliga industriella etikettskrivare för stora volymer.

VDC Research, en ledande aktör på den globala marknaden för AIDC-teknik (Automatic Identification and Data Capture), beräknade nyligen att leverantörer av hårdvara för industriella etikettskrivare genererade intäkter på över 670 miljoner euro (motsvarande 7miljarder svenska kronor) under 2020, vilket förväntas öka till 840 miljoner euro (7,5 miljarder kronor) år 2025. 

En betydande ökning av streckkodsvolymerna kommer att driva investeringar i industriella skrivare utformade för att underlätta märkning av stora volymer i högt tempo. VDC:s forskning visar att denna efterfrågan är särskilt stark bland organisationer inom industri/tillverkning och transport/logistik.

Vad är det som driver investeringarna i industriella etikettskrivare?

De fem största drivkrafterna som bidrar till en ökad efterfrågan på industriella etikettskrivare är följande:

1.    Ett ökat behov av streckkodsmärkning till följd av pandemin 

– Covid-19 ledde till en explosionsartad ökning av e-handeln för alla typer av produkter, trots att de globala leveranskedjorna drabbades av stora störningar. Företagen övergick alltmer till e-handel under pandemin 2020, vilket ökade behovet av industriella skrivare för att kunna hantera uppgifter som leverans, varumottagning, lagerhantering, inventering, plockning och paketering på lagren. Verksamheten befinner sig nu ständigt under en press som man tidigare bara har associerat med absoluta toppar inom lager och orderhantering. Det ökar kraven ytterligare på företagen att upprätthålla korrekta lagersaldon, följa produkterna och säkra spårbarheten hela vägen genom leveranskedjan. 

De företag som deltog i en nyligen genomförd VDC-studie angav att följande etiketter skapar störst etikettvolymer inom en mängd olika områden:

  • Tillverkning– Etiketter för färdigvaror (28 %), fraktetiketter (28 %), produkt-/varuetiketter (12 %)
  • Detaljhandel– Produkt-/varuetiketter (40 %), fraktetiketter (16 %), plocklistor (12 %), häng-/prisetiketter (12 %)
  • Transport och logistik – Fraktetiketter (56 %), plocklistor (16 %), produkt-/varuetiketter (8 %)

A bar chart compiled from VDC research offers statistical analysis of the transport and logistics sector in relation to industrial printer investments

2. Industriella etikettskrivare behåller sin position som förstahandsvalet inom den industriella leveranskedjan 

– Aktörer med höga volymer inom tillverkning och distribution förlitar sig i stort sett fullständigt på industriella skrivare med robust metallhölje och lång livslängd för att skapa tåliga och hållbara etiketter. VDC:s samtal med organisationer som redan använder industriella skrivare visar att de här skrivartyperna innebär minimal risk för driftstopp, ger överlägsen utskriftskvalitet (oavsett hur många etiketter som skrivs ut på en gång, även i tuffa förhållanden), och erbjuder starkast möjliga totalprestanda. Följande aspekter av utskriftsprestandan är avgörande för investeringen, särskilt i krävande miljöer:

a.    Utskriftskvaliteten – etikettkvaliteten är enormt viktig, framför allt med tanke på höga kostnader i form av böter och andra konsekvenser på grund av oläsliga etiketter och relaterade fel. Till följd av serialisering, etiketter med detaljerade data (t.ex. GS1 DataMatrix) och utskrift av anpassad information efter behov, ökar kraven på utskriftskvaliteten ytterligare
b.    Tåliga skrivare - med tanke på de tuffa miljöer som de här skrivarna utsätts för är det extremt viktigt att höljet är robust och tål hård belastning, framför allt i form av damm, smuts, fett och tuff hantering. 

3.    Tillämpning av industriella skrivare även i andra miljöer än de med hårda förhållanden 

– Detaljhandelns märkningsprocesser har genomgått stora förändringar till följd av att omnikanalstrategier har skapat nya krav på metoder och teknik. Paket- och pallmärkning samt nya företeelser som DSD (Direct Store Delivery), MFC (Micro Fulfillment Centers) och BOPIS (Buy Online, Pick up In Store) ökar efterfrågan på industriella etikettskrivare för företag inom detaljhandeln. Lagerlokalernas märkningsbehov och volymer är större än någonsin, vilket driver aktörerna inom den här branschen till strategiska investeringar i industriella utskriftslösningar – såväl i butikerna som i lagerlokalerna.

4.    Nya lagar och regler kräver ny utrustning 

– Företagens satsningar på förbättrad spårbarhet och bibehållen efterlevnad av ständigt föränderliga kundkrav, myndighetsbeslut och lagkrav, exempelvis gällande läkemedel och livsmedel, kommer att leda till nya investeringar i och tillväxt för industriella etikettskrivare. Tillsammans med lämplig programvara kommer dessa investeringar att hjälpa företagen att automatisera sina märkningsprocesser för att minska risken för fel och regelbrott.

5.    Alternativ med lägre pris gör marknaden tillgänglig för fler 

– Leverantörerna har på senare år utökat sitt sortiment av industriella skrivare och erbjuder nu även många alternativ i mellanklassen, vilket gör det möjligt för fler företag att investera i sådana lösningar. Samtidigt inser användarna att ett högre pris innebär en skrivare som är robustare, tåligare och utformad för att klara utskrift av stora volymer etiketter.

Industriella etikettskrivare är en del av en större helhet

Ingen hårdvaruutrustning är en komplett och självständig lösning. Statiska data skapar förvirring och leder till fler misstag i dagens dynamiska leveranskedjor och produktionsmiljöer. Risken för felmärkning ökar när verksamheten förlitar sig på statiska databaser och/eller etikettmallar, framför allt eftersom det blir svårare att redigera, underhålla och uppdatera olika versioner, vilket i slutändan leder till felaktiga etiketter.

I dag är märkning och korrekta etiketter ett måste för att möjliggöra effektiv hantering och spårbarhet i leveranskedjan. Det ökar i sin tur kraven på automatiserad märkning med certifierad integration av korrekta datakällor, exempelvis i form av olika företagssystem.

Företagen eftersträvar ökad transparens i alla led – från råvaruanskaffning och tillverkning till global distribution – och vidtar omfattande åtgärder för att få bättre inblick i produktflödet genom leveranskedjan. I takt med att spårbarhetskraven ökar inom alla branscher behöver företagen dynamiska lösningar som möjliggör nära integration med olika separata system för att underlätta samarbete och konsekvens mellan globalt spridda anläggningar.

Nu när allt fler företag investerar i industriella utskriftslösningar förutspår VDC att dessa företag i allt högre grad kommer att sträva efter att säkerställa att deras investeringar är skalbara och kan integreras sömlöst med organisationens övriga system. Och eftersom industriella skrivare ofta har en livslängd på över sex år är leverantörens möjlighet att erbjuda support och underhåll under hela livscykeln – inklusive fjärrstyrning och övervakningsverktyg – avgörande faktorer vid valet av produkt.

Globaliseringen förändrar företagens syn på investeringar i grunden. Nu krävs robust, stationär skrivarhårdvara som tål tuffa utmaningar i industriella miljöer runt om i världen. De tillgängliga alternativen bedöms utifrån förmågan att skriva ut så stora volymer som tusentals etiketter per dag. Konsumenternas krav på snabba leveranser ökar också behovet av investering i dynamiska lösningar för utskrift av stora etikettvolymer, som dessutom möjliggör spårning, inventariehantering och fullständig transparens hela vägen genom leveranskedjan.

Läs mer om Brothers sortiment av industriella etikettskrivare.

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen