B2319-RealTimeVisibility-header

Potentialen i realtidssynlighet

Var är min order? Brother utforskar de fem anledningarna till att realtidsvisibilitet gör din logistik snabbare, enklare och mer effektiv.

De flesta konsumenter är numera väl bekanta med spårningsappar där de kan se var olika leveranser och paket befinner sig och följa deras väg till uthämtningsstället, framför allt med hjälp av QR-koder och streckkoder. Tekniken är fortfarande ny, men har redan hunnit bli enormt populär eftersom den sannolikt har inneburit miljontals färre samtal till och från logistikleverantörer. Nu behöver kunderna inte längre ta emot arga telefon-samtal eller e-postmeddelanden med den välkända rubriken ”Var är min leverans?!”. 

Banbrytande teknik från Brother kan skriva ut de spårbara koder som de här systemen behöver för att kunna fungera.

Olika typer av spårningsappar vinner allt större mark inom hela logistikindustrin. Beräkningarna av den uppskattade leveranstiden är numera betydligt mer tillförlitliga tack vare den nya spårningsfunktionaliteten. Det underlättar både löpande planering och kommunikation liksom hantering av oväntade förseningar för leverantörer, fraktbolag, lager och distributions-center. 

Vad är realtidsspårning?

Realtidsspårning möjliggör fullständig synlighet och transparens för alla varor och leveranser genom hela leveranskedjan, både under transport och när de hanteras vid olika stopp eller stationer. Tidigare var den här kapaciteten begränsad, eller omfattade bara själva stoppen, vilket skapade en ”siloeffekt”. 

Den här sömlösa förbindelsen innebär många olika möjligheter att effektivisera leveranskedjan. De mest avancerade plattformarna för transport-hantering klarar nu av betydligt mer än att bara varna vid förseningar. De rekommenderar även olika alternativ när förseningar inträffar, anpassat efter de kriterier som du och relevanta partners har kommit överens om.

Realtidsspårning som affärsmöjlighet

En artikel från 2021 skriven av den välrenommerade analysfirman Gartner förutspådde att ”år 2023 kommer 50 % av de ledande globala företagen att ha investerat i lösningar för realtidsspårning”1. Denna spårningsteknik har inneburit en stor lättnad för de tidigare överbelastade fraktföretagen som till sin natur är hektiska arbetsplatser med högt tempo. Realtidsspårningen omfattar numera långt mycket mer än bara spårning – den har potential att utöka och snabba på logistikföretagens beslutsprocesser på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.

5 exempel på hur realtidsspårning möjliggör mer produktiva affärsprocesser

Förbättrad realtidsspårning skapar enorma möjligheter att effektivisera processerna under hela leveransen.

1. Bättre beslutsfattande

Realtidsspårning innebär en möjlighet att reagera på olika situationer snabbare än tidigare, eftersom varningarna visas i realtid. De ”visningsluckor” i leveranskedjan som tidigare skulle ha försenat dessa varningar finns inte längre kvar. Den globala jätten Nestlé har exempelvis redovisat högre kundnöjdhet och servicenivåer, minskat behov av manuella operativa resurser och en ökad stabilitet.2 De tillgängliga åtgärderna omfattar bland annat omdirigering av lastbilar, ändring av leveransmetoder och ombokning av leveranstider. Allt detta kan leda till tids- och kostnadsbesparingar, samtidigt som OTIF-parametern (On-Time-In-Full), en enormt viktig del av avtalet mellan fraktbolag och kunder, oftare kan garanteras.

2. Smidigare verksamhetsdrift

I hektiska logistik- och lagermiljöer, som så ofta drabbas av oförutsebara förseningar och flaskhalsar, är all information som kan underlätta planeringen av den dagliga verksamheten enormt värdefull. När realtids-spårningen både är snabbare och mer tillförlitlig får alla berörda medarbetare ständig tillgång till bättre information. Samtidigt kan processerna och godsflödet genom anläggningen hanteras med större kontroll och mindre påverkan från oförutsedda händelser. Korrekt beräknade leveranstider optimerar logistikhanteringen och gör det möjligt att fördela personalresurser och utforma lagerarbetet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Samtidigt innebär ett datadrivet beslutsfattande att du snabbare kan identifiera källan och orsaken till återkommande flaskhalsar, med hjälp av tydliga bevis.

3. Optimering av lastning och lossning

Pålitliga leveranstider och förseningsvarningar möjliggör bättre planering och längre reaktionstider. Tilldelningen av lagrets lastkajer, som kan inne-bära en extremt komplex utmaning när många fordon av varierande storlek och med olika laster anländer samtidigt, blir mer tillförlitlig. Lastning och lossning går snabbare och chaufförernas väntetid minskar, vilket ger både tids- och kostnadsbesparingar.

I en fallstudie lyckades den Hamburg-baserade stålspecialisten ArcelorMittal minska ledtiderna med 90 % och lastbilarnas väntetider med 30 % tack vare en sådan lösning. 

4. Effektiv transporthantering

Transporthantering handlar om godsflödet mellan fraktföretag och kunder, såväl på vägarna (och andra transportslag) som vid knutpunkter som lagerlokaler och distributionscenter. Företag med bättre möjlighet att hantera förseningar har störst chans att minska kostnaderna för förseningarna, inklusive den potentiella kostnad som kommande koldioxidlagstiftning kan medföra.

“Tack vare realtidsspårning minskade kundernas och medarbetarnas frågor kring orderstatus med 40 %, vilket ledde till en direkt minskning av personalkostnaderna inom internförsäljning och transportplanering”, berättade chefen för transporthantering hos mineralullsspecialisten Saint-Gobain Isover i en fallstudie.

5. Lägre avgifter och böter 

Fraktbolagen vill naturligtvis gärna undvika att behöva betala försenings-avgifter till följd av att containrarna antingen blir liggande för länge i hamnarna eller returneras senare än överenskommet efter lossningen. Realtidsspårning möjliggör en exakt inblick i containrarnas placering, tidsschema och eventuella förseningar, tillgänglig för alla berörda parter. Det ger ofta det ansvariga fraktföretaget möjlighet att ta mer proaktiv kontroll.

Slutsats: Spårbarhet med större tillförlitlighet

Spårbarhet är en affärsmöjlighet som kan komma att få ännu större betydelse i framtiden, i synnerhet när företagen strävar efter att effektivisera sina transporter för att minska koldioxidutsläppen..

Det finns dock en viktig aspekt att ta hänsyn till här. Spårbarheten är bara till nytta om det går att lita helt och fullt på att det är rätt leverans eller paket som spåras, på väg till rätt destination i rätt tid. Detta kräver i sin tur att det går att lita på datakällan. På enskild pall- eller paketnivå måste de uppgifter som tryckts på etiketten vara korrekta och tillförlitliga. Dessutom måste kvaliteten på själva etiketten och dess streckkod eller RFID hålla måttet för att spårbarheten ska ge konkreta fördelar i hela den globala leveranskedjan. 

Här är Brother en nyckelfaktor. Vi vet att tillförlitliga etikettutskrifter i premiumkvalitet är ett absolut måste för att logistikverksamheten ska löpa smidigt. Samtidigt vet vi att etikettutskrifter inte är något som affärsledare vill lägga alltför mycket energi och tid på. Därför brinner vi för etiketter, så att affärsledarna kan tänka på annat. Vi fokuserar på exakt precision, tillförlitlighet och kvalitet – för varje etikett, varje gång. 
Läs mer om hur  Brother brinner för etiketter här.

Källor:

1. Article: Gartner Predicts The Future of Supply Chain Technology, April 2021

2. Case study: How Nestlé is using real-time visibility to manage supply chain disruptions, Sixfold, 2022

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen