1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Effektivitet blogg
  6. 2024
  7. Hur väl fungerar distansarbetet? Ta hjälp av Brothers studie om hybridarbete 2023 för att optimera distansarbetet
Illustrations of employees working remotely or doing hybrid work in the office and at home

Hur väl fungerar distansarbetet? Ta hjälp av Brothers studie om hybridarbete 2023 för att optimera distansarbetet

Distans- och hybridarbete har blivit en del av många företag över hela Europa – men fungerar det verkligen för alla?
Vi tittar närmare på Brothers studie om hybridarbete 2023 och listar fyra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till.

A GIF showing increasing notifications for job applications popping up on a background of an open laptop

Distans- och hybridarbetet är här för att stanna, och många väljer att jobba hemifrån vissa dagar i veckan. Faktum är att det har blivit det ”nya normala” för miljontals människor i hela Europa. 

Visste du att tjänster som erbjuder distansarbete på LinkedIn får 2,6 gånger fler visningar och nästan 3 gånger fler sökande jämfört med tjänster på plats. Företag som vill konkurrera på arbetsmarknaden måste med andra ord erbjuda distansarbete, eller åtminstone vara så flexibla som möjligt. 

För att ta reda på mer och undersöka olika positiva och negativa aspekter genomförde Brother en studie om hybridarbete 2023. Totalt deltog 1 385 personer i studien, och resultaten är minst sagt intressanta. 

Exempelvis arbetar 66 % av européerna i studien antingen i ett hybridupplägg eller enbart på distans hemifrån. Det är en ökning med 6 % jämfört med en tidigare studie som vi genomfört.

De branscher som oftast kombinerar hemarbete med kontorsarbete är IT och kommunikation, finans, teknik och tjänsteföretag. Framför allt verkar IT ha lyckats väl med anpassningen till hybridarbete, bland annat tack vare en sedan tidigare decentraliserad miljö, vilket är en viktig lärdom 

Efter att ha sammanställt resultatet av studien har vi samlat fyra tips på faktorer som är viktiga att tänka på:

1. Erbjuder du rätt utrustning för distansarbete?

Det är viktigt att ha tillgång till rätt utrustning vid hemarbete. 

Det var ett av de främsta skälen till att 58 % av svarsdeltagarna ansåg att deras arbetsgivare var ”fantastisk” eller ”bra” på att anpassa sig. Spanska invånare gav dessutom oftare ett högt betyg i det här sammanhanget. 

Samtidigt svarade många att tiden och kostnaden för att anpassa hemmet var en negativ upplevelse. Vissa angav dessutom att de inte hade möjlighet att få tillgång till utrustning på samma nivå som på kontoret, vilket försvårade arbetet hemifrån.  Samma teknikstandard både hemma och på jobbet är alltså avgörande för att tillgodose medarbetarnas förväntningar på utrustningen. Därför är det ett måste att ge dina team tillgång till bästa möjliga lösningar i hemmet, inklusive skrivare, skannrar, märkningslösningar, och managed print services.  

2. Har ditt företag en policy för distans- eller hybridarbete?

I studien svarade 51 % att deras företag har en officiell policy för detta. En viktig punkt på att göra-listan om du inte redan har ordnat detta, med andra ord.  

En officiell policy skapar rätt förväntningar, och det är intressant att se att över hälften av företagen tar detta på allvar. 

Studien visar att företag inom IT och kommunikation, ekonomi och tillverkning med störst sannolikhet har en officiell policy för hybridarbete, framför allt i Tyskland. I Frankrike är sannolikheten däremot lägst för en sådan policy enligt studien.

Alltså finns det mer att göra, i synnerhet eftersom vissa svarsdeltagare ansåg att gränsen mellan arbete och privatliv var otydlig.  

3. Fokusera på fördelarna med distansarbete

Det finns många fördelar med distansarbete, och det är viktigt att kommunicera dem till ditt team i samband med eventuella policyändringar. Faktum är att fördelarna är oförändrade jämfört med vår senaste studie. 

Exempelvis anser svarsdeltagare i Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland att den största fördelen är att de behöver lägga mindre tid och pengar på att pendla, följt av bättre balans mellan arbete och privatliv, samt flexibla arbetstider. 

Andra fördelar är ökad produktivitet, färre störande moment och mer tid med familjen.  

Du kan slå vakt om de här fördelarna genom att hjälpa ditt team att skapa en ”strukturerad arbetsmiljö” och undvika att arbetet ”spiller över” på fritiden, eftersom det angavs som en potentiell risk.

4. Uppmuntrar dina kontorslokaler till samarbete?

Om ditt team delvis jobbar på distans är det viktigt att främja samarbete på kontoret, eftersom ”bristen på interaktion med kollegor och kunder” angavs som en negativ aspekt i studien. Det här beror naturligtvis på att alla har olika scheman och dagar för hemarbete, men att ha minst en fast dag i veckan då medarbetarna förväntas vara på kontoret är en bra start. 

Ibland går det bara inte att erbjuda distansarbete. 29 % av svarsdeltagarna angav att de inte jobbar på distans, framför allt inom offentlig sektor, hälso- och sjukvård samt detaljhandel. Men det finns alltid sätt att optimera kontorsmiljön.

Michael Ford, CVP på Global Workplace Services, ger följande råd: ”Arbetsplatsen måste erbjuda tillräcklig flexibilitet för varje enskild medarbetare. En mix av tysta områden, samarbetsytor och avkopplingsmöjligheter säkerställer att alla kan vara uppkopplade, engagerade och produktiva.” 

 

Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen