1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Miljö
  6. 2019
  7. Cirkulär ekonomi – vår vägvisare mot en miljövänligare framtid
Luonto ja ihminen paiskaavat kättä

Cirkulär ekonomi – vår vägvisare mot en miljövänligare framtid

Vår planet är oerhört värdefull.

Vår planet är oerhört värdefull. Tillgångarna är ändliga och överanvända. Dessutom gör dålig infrastruktur att plastprodukter som är konstruerade för att hålla i decennier ofta bara används en gång.

Något är fel. Syftet med återvinning är hedervärt, men systemet är inte tillräckligt sofistikerat för att skapa en ekonomi helt utan avfall.

Brothers lösning är att arbeta för en cirkulär ekonomi, som är ett sofistikerat koncept där återvinning ses som den sista utvägen. 
Lösningen utvecklas av vår banbrytande avdelning för återvinningsteknik som har anläggningar i Storbritannien och Slovakien.

Den cirkulära ekonomins principer

Engångsplast har figurerat i nyheterna ofta på sistone, och det med rätta.

Européer konsumerar 58 miljoner ton plast årligen, varav 39 procent förbränns och 31 procent, vilket motsvarar 25,8 miljoner ton, deponeras. För närvarande återvinns endast 30 procent.

På varumärkesnivå hanterar Brother problemet genom att arbeta enligt den cirkulära ekonomins principer om reducering, återanvändning, återupprustning, reparation och återvinning.

Genom att fokusera på grundprinciperna återanvändning, återupprustning och reparation kan våra tonerkasetter återtillverkas många gånger.

Om plastdelarna inte kan återtillverkas mal vi ner dem till ett återanvändbart format för återvinning, vilket betyder att uttjänta varor används som råvarukälla till nya produkter. 

System för återgång till tillverkaren

Faktorer som kostnad och logistik gör att återvinning och återtillverkning är oerhört komplicerat. 

För att skapa en effektiv process måste man dessutom ta hänsyn till den stora mängden olika plastföreningar, skillnaderna i kvalitet samt varumärkesspecifika utformningar.

Alla dessa olika aspekter innebär att det är tillverkarna själva som är bäst lämpade att återanvända eller återvinna sina egna plastdelar eller -produkter. Det här är ett faktum som lagstiftarna känner till, och de ser i allt högre grad returprogram som lösningen.. 

Utskriftsbranschen har stor erfarenhet inom det här området. Under många år har konsumenterna skickat tillbaka bläckpatroner och tonerkassetter till tillverkarna. 

För Brother har den här unika positionen inneburit en fantastisk möjlighet som har gjort att vi har kunnat förnya oss och bli ännu bättre genom att analysera produkterna efter användningen.

Miljövänligare och bättre – på riktigt

Under flera år har Brothers center för återvinningsteknologi i Storbritannien och Slovakien gjort stora framsteg när det gäller vår återanvändning och återvinning av plast. 

För närvarande utgörs 60 procent av produktionen i våra två anläggningar i Europa av tillvarataget och återvunnet material.

För att göra Brothers tonerkassetter ännu mer miljövänliga har vi, utifrån analyser från våra team, reducerat användningen av råvaror och samtidigt förbättrat utformningen av våra bläck- och tonerprodukter när det gäller prestanda, utskriftsresultat och livslängd. 

Kombinationen av kvalitet och hållbarhet sluter den cirkulära ekonomins kretslopp när vi med våra designoptimeringar nu ökar vår totala återvinningsbara återtillverkningsgrad. Vi har ökat återtillverkningsgraden med åtminstone 10 procent tack vare nya modeller som kan återvinnas två eller till och med tre gånger.

Kunder som vill ha en miljövänligare utskriftslösning bör vara medvetna om att förbrukningsartiklar som tillverkas av tredje part sällan kan återanvändas och återvinnas på grund av sin ospårbara materialsammansättning. Om du vill ha kvalitet och samtidigt göra något för miljön ska du alltså välja originalförbrukningsartiklar.

Läs mer om Brothers inställning till miljön och till återvinning här.

För att se hela Brothers utbud av bläck och toner, se här.  

 

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen