1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Miljö
  6. 2019
  7. Engagemang, kreativitet och passion för ett gott ändamål
Cool Earth hyväntekeväisyysjärjestö

Engagemang, kreativitet och passion för ett gott ändamål

Det hinner hända mycket på tio år. När vi på Brother Europe startade samarbetet med den ideella organisationen Cool Earth 2008, var många av dagens självklara varor och tjänster, såsom iPad, Uber eller Netflix, inte ens uppfunna.

De senaste tio årens tekniska innovation har förändrat vår upplevelse av världen, och under samma period har samarbetet mellan Brother och Cool Earth åstadkommit viktiga, konkreta fördelar för hela vår planet.

Jag är därför otroligt glad över att vi har förnyat vårt åtagande att stötta Cool Earth och detta viktiga ändamål.

Krontak och djurliv: Att bevara Jordens skatter 

Sedan vi blev Cool Earths främsta företagspartner 2008 har vi uppnått en hel del tillsammans. 
Till en början stöttade Brother och Cool Earth ashaninka-folket i Peru men samarbetar i dag även med avlägsna samhällen i Papua Nya Guinea.

 

Vi stöttar Cool Earth genom vårt kostnadsfria återvinnings- och retursystem där kunder i Europa returnerar sina förbrukade tonerkassetter och bläckpatroner i utbyte mot att vi donerar till välgörenhet. Dessutom deltar våra anställda i insamlingskampanjer för att öka vårt stöd ytterligare. 

Som ett resultat skyddas viktig regnskog och de unika växter och djur som lever där, såsom scheepmakerkronduvan och glasögonbjörnen. Kultur, seder och bruk, hem, födokällor och känslan av tillhörighet i många lokala samhällen bevaras samtidigt.

På global nivå har Cool Earth genom vårt stöd bevarat nära 4 000 hektar regnskog med uppemot fem miljoner träd, och besparat atmosfären 2,6 miljoner ton koldioxid. 
 

Samarbete med kreativiteten som grundJag tror att en av anledningarna till att samarbetet mellan Brother och Cool Earth fungerat så bra är att båda organisationerna är otroligt kreativa. Cool Earths projekt syftar till att skapa hållbara försörjningsmöjligheter och att skydda värdefulla resurser, samtidigt som Brother står för nyskapande teknik, lösningar och processer som minimerar effekterna på vår miljö.

Vi strävar efter ständiga förbättringar med allt från framåtsträvande teknik såsom vätebränsleceller, till pågående åtgärder för att minska materialförbrukningen och mängden förpackningar. 

Vi är dessutom angelägna om att vidareutveckla vår banbrytande kompetens inom återvinning och arbetar därför just nu efter konceptet “cirkulär ekonomi”. När kunder runt om i Europa returnerar sina förbrukade tonerkassetter och bläckpatroner, återanvänder eller återvinner våra kollegor på våra återvinningsanläggningar dem för att spara resurser och energi. Dessutom får Cool Earth en donation.

Vissa av våra produkter har även använts för att hjälpa Cool Earth och de samhällen de stöttar. Vi har levererat symaskiner till avlägsna byar i Gadaisu, Papua Nya Guinea, och vi planerar att skicka en huvudmonterad AiRScouter-bildskärm som används vid filmning med drönare, för att underlätta undersökningen av regnskogens trädkronor. 

 
 
Cool Earth Director Matthew Owen and BIE Marketing Director Luc Godard
Cool Earth Director, Matthew Owen, och Luc Godard, marknadschef för Europa och chef för företagets sociala ansvar (CSR) för Brother International Europe.

“Vid din sida” är motgiftet mot kortsiktighet

Cool Earth anser att regnskogsbevarande åtgärder alltför ofta förlitar sig på kortsiktiga lösningar istället för insatser med långsiktiga effekter.

Något som gör mig oerhört stolt är att vårt ömsesidiga partnerskap är strategiskt, stabilt och pålitligt. Det återspeglar själva kärnan i vårt motto “Vid din sida”.

För att skapa en effekt krävs ett långsiktigt perspektiv och ett långsiktigt, strategiskt planerat arbete, särskilt när det gäller välgörenhet som är beroende av varaktig finansiering för att fungera effektivt.

Med tanke på den otroliga inverkan Cool Earth haft är jag glad över att Brother har åtagit sig att stötta dem under de kommande åren, och jag är entusiastisk över de resultat vi kommer att kunna åstadkomma under dessa år.

 

 

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen