1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Miljö
  6. 2021
  7. Digital omvandling och hållbarhet: Vikten av att beakta hela livscykeln
Lasinen maapallo sammalmättäällä

Digital omvandling och hållbarhet: Vikten av att beakta hela livscykeln

Hållbarhet är så mycket mer än en biprodukt av digital omvandling – de två koncepten är djupt sammanflätade och driver varandra framåt.

Trots enorma fördelar i form av kostnadsbesparingar, ökad livslängd och prestanda samt miljömässiga vinster hämmas övergången till viss del av den komplexitet som många förknippar med digital omvandling. Och hållbarhet är ofta svårt att mäta – framför allt när det gäller teknikprodukter. 

För att hjälpa företag att utforma långsiktiga teknikplaner som ger ökad produktivitet och sänkta kostnader har Brother lanserat en serie rapporter om digital omvandling

Serien fokuserar till stor del på hållbarhet, framför allt på vikten av att beakta hela livscykeln. För att underlätta affärsbeslut och inköpsprocesser bestämde vi oss för att utforska hur dessa två viktiga koncept hänger samman. 

Sammanflätade: digital omvandling och hållbarhet

När digital omvandling implementeras parallellt med hållbarhetssatsningar kan resultatet bli gynnsamt för både företagen och miljön. Bara genom att migrera sina tekniktjänster till molnet kan ett företag exempelvis spara pengar, använda 77 % färre servrar och 84 % mindre energi samt minska koldioxidutsläppen med 88 %.1

Verklig digital omvandling handlar just om att förbättra produktiviteten, effektiviteten och processerna med hjälp av data. När det gäller digital omvandling och hållbarhet kommer intelligenta, uppkopplade system att hjälpa oss att förbättra våra resultat för icke-finansiella mätvärden som koldioxidutsläpp och avfallshantering.

Under kommande år kommer hållbarhet att prioriteras allt högre av företag och inom den globala politiken. I takt med detta kommer företagens satsningar att granskas allt hårdare av kunder och lagstiftare, inom leveranskedjan och även finansiellt. Vi kan nu se att hållbarhet och etisk rapportering blir allt vanligare i Sverige, vilket gör det viktigare än någonsin att kunna utvinna avancerade data med hjälp av ledande och noggrant upphandlade system.

Att beakta hela livscykeln – en möjlighet till hållbara inköp av utskriftsteknik

Företagens hållbarhetsmål är ofta tämligen ambitiösa. Dessutom är de ofta integrerade i inköpsprocessen. Men det totala resultatet kan begränsas av att statistik gällande kontorsteknik alltför ofta tenderar att fokusera på användningsfasen.

Vid inköp av hårdvara som skrivare är det en bra idé att bredda kriterierna för att optimera inköpen i linje med företagets hållbarhetsmål. En heltäckande checklista vid inköp av utskriftsteknik bör även omfatta aspekter som inte rör själva driften, exempelvis tillverkning, frakt, förpackning, återvinningsmöjligheter och även tillverkarens egna CSR-rutiner. 

71% procent av alla små och medelstora företag anser att det är viktigt att utvärdera hårdvarans hållbarhet under hela livscykeln för att verkligen kunna mäta miljöresultatet.2 Beaktandet av hela livscykeln är nästa stora steg vid inköp av högpresterande utrustning. Läs mer om vikten av att beakta hela livscykeln och möjligheterna med hållbara utskrifter i vår rapport om implementeringen digital omvandling.

Office of the future image depicting skyscrapers in a city business district from the ground looking up to the sky during the day

En långsiktig inställning – digital omvandling och miljövänliga utskrifter 

Vissa företag blir kanske avskräckta av att digital omvandling kan kännas så pass komplex, men enkelt uttryckt kan den uppnås genom inköp av bättre, mer samverkande hårdvara och mjukvara med längre livslängd. 

Företag och privata användare som vill implementera hållbara utskriftsrutiner har redan anammat tanken om återvinning och återtillverkade originalartiklar i form av bläckpatroner och tonerkassetter. Nästa logiska steg mot att beakta hela livscykeln och få en verkligt miljövänlig skrivare är målet att använda samma enhet så länge som möjligt, för att maximera såväl hållbarheten som avkastningen.

Genom att reparera den modul som inte fungerar i stället för att byta ut hela enheten kan företagen förlänga skrivarens livscykel och nå målen om hållbara utskrifter. Modulreparationer som även omfattar uppgradering av reservdelar och teknik kan förlänga skrivarens livslängd ytterligare för att både uppnå digital omvandling och miljövänliga utskrifter.

Potential att omvandla ditt företag för gott

I en tillvaro där tekniken ständigt utvecklas går en holistisk, långsiktig syn på inköp hand i hand med att upprätthålla ett ledande system. 

De planer för digital omvandling som utvecklas för att prioritera framtida flexibilitet bör lägga maximalt fokus på hållbarhet och beaktande av hela livscykeln. Det gynnar inte bara företagets strategi för inköp av kontorsteknik utan även det totala miljöresultatet. 

Och viktigast av allt – genom ett flexibelt, långsiktigt agerande kan ditt företag utnyttja fördelarna med digital omvandling och hållbarhet genom att rent praktiskt uppleva vad som händer när de driver varandra framåt.

Den största vinningen för företag? Kraftfulla system, sammankopplad information, större affärsinsikt och, naturligtvis, kontinuerligt förbättrat miljöresultat – som i sin tur skapar nöjdare kunder. Kunder som inte bara får en överlägsen upplevelse utan även en bättre bild av ditt varumärke. 
Och det är väl trots allt vad varje företag strävar efter?

Om du vill ha hjälp med att utveckla en strategi för hållbara inköp för ditt företag rekommenderar vi att du laddar ned hållbarhetsrapporten från vår  serie om digital omvandling.

Vill du veta mer om hur Brother kan hjälpa dig att nå målen om miljövänliga utskrifter med hjälp av miljömedvetna inköp av utskriftsteknik? Här kan du läsa vad vi gör för att åstadkomma en positiv förändring.

 

1 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/11/08/10-reasons-sustainability-needs-to-be-part-of-your-digital-transformation-strategy/?sh=4895c5e07ef6

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen