1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Miljö
  6. 2021
  7. Fem sätt att uppnå mer hållbara affärsutskrifter
En kvinna i en hemkontorsmiljö har en hög av utskrivna pappersdokument

Fem sätt att uppnå mer hållbara affärsutskrifter

Hållbarhet är inte längre bara ett abstrakt affärsmål. Studier visar att hållbarhet numera bör betraktas som en lika viktig konkurrensfördel som kvalitet, kostnad, tillförlitlighet, punktlighet, flexibilitet och innovationsförmåga.


Dessutom svarar185 % av världens konsumenter att de hellre köper varor från ett miljövänligt företag.De som inte tillvaratar varje möjlighet till miljöförbättringar inom alla delar av sin verksamhet riskerar att väljas bort av kunder och partners som ser hållbarhet som en viktig del av affärssamarbetet.

Det många missar är att något så grundläggande som företagets utskrifter kan påverka dess miljöavtryck. Genom att ta hänsyn till miljöaspekter vid ditt köpbeslut kan du visa ditt engagemang i miljöfrågor och uppnå mer miljövänliga utskrifter. ”Men hur gör jag rent konkret för att företagets utskrifter ska bli mer hållbara?”, undrar du kanske nu. Här är vår checklista med fem steg för att uppnå mer hållbara företagsutskrifter. 

1  Kontrollera din leveranskedja

Enligt våra erfarenheter brukar företag ofta bara utvärdera en skrivares hållbarhet under och efter dess användbara livslängd. Men med tanke på att 90 % av ett företags miljöpåverkan kommer från leveranskedjan3 måste man ta ställning till miljöaspekterna i varje del av livscykeln. för att uppnå en verklig förändring. Det omfattar allt från produktutveckling, råmaterial och tillverkning till förpackning, lagerhantering, transport och kassering.  

Att välja hållbara leverantörer i en etisk leveranskedja som behandlar människor och miljö rättvist och ansvarsfullt är en viktig del i varje ESG-strategi ( Environmental, Social, Governance). En etisk leveranskedja innebär föreningsfrihet för de anställda, säkra arbetsvillkor, rättvisa löner och förbud mot barnarbete.  Det omfattar även arbete mot korruption.


Ansvarsfulla partners i leveranskedjan bidrar dessutom till att skydda ditt rykte mot de skador som kan uppstå vid samarbete med företag som inte följer samma höga etiska affärsstandarder.

Ditt företag kan optimera sitt miljövänliga rykte genom att samarbeta med leverantörer som håller sig till de globala målen för hållbar utveckling och som kan bevisa goda ESG-rutiner, till exempel genom hållbarhetsindexet FTSE4Good eller koldioxidrapportering via Carbon Trust eller CDP. 
 


2. Kontrollera din leverantörs återvinningsrutiner

För att bättra på ditt miljöresultat ytterligare är vårt tips att välja en utskriftspartner som gör det så enkelt som möjligt att återvinna dina förbrukningsartiklar. Har du till exempel möjlighet att returnera dina använda artiklar utan kostnad? Kan leverantören garantera att artiklarna återvinns i enlighet med gällande bestämmelser? Om återvinningsprocessen dessutom är helt automatiserad för maximal effektivitet är det ännu bättre.

Du kan läsa om Cool Earth – en välgörenhetsorganisation som motverkar avskogning och stöder regnskogens ursprungsbefolkning – i vår miljöblogg. 

3. Kontrollera ditt skrivaravtal

För att få så miljövänliga utskrifter som möjligt bör du överväga en MPS-lösning (Managed Print Service). Med ett MPS-avtal får du större transparens och kontroll över dina utskrifter och kan även optimera dina skrivarenheter för största möjliga effektivitet och anpassning i takt med att dina affärsbehov förändras.    

En MPS-lösning innebär inte bara att du kan övervaka och förbättra din förbrukning av el, papper och toner, du bör dessutom höra om det går att returnera enheterna till tillverkaren i slutet av livscykeln för kassering i enlighet med EU:s WEEE-direktiv (Waste Electronic and Electrical Equipment). 

Ett sätt att förlänga dina skrivares livslängd och maximera hållbarheten är att åtgärda fel och genomföra uppgraderingar med hjälp av modulreparationer. På så sätt kan du ersätta enskilda komponenter och göra uppdateringar i stället för att behöva byta ut hela maskinen.  En MPS-lösning bör erbjuda modulreparationer som en del av upplägget.

4. Kontrollera ditt papper

Även det papper du använder kan ha positiv påverkan på ditt miljöresultat. Varje år avverkas 4 miljarder träd för att producera papper4. Enligt statistiken står papper för 14 % av den globala avskogningen. Det motsvarar avverkningen av cirka 4,1 miljoner hektar skog om året – en yta lika stor som hela Nederländerna5 .

Ett enkelt sätt att minska ditt företags miljöpåverkan är att byta till återvunnet papper. Ett ton återvunnet papper förhindrar inte bara avverkningen av 17 träd6, det reducerar koldioxidutsläppen med upp till 50 % jämfört med papper tillverkat av jungfrufiber.

Du kan även minska din pappersförbrukning genom dubbelsidiga utskrifter eller genom att samla flera utskrifter på en enda sida.  Dessutom kan du lägga till ett meddelande i företagets e-postsignatur som påminner medarbetarna om att bara skriva ut när det är absolut nödvändigt.

5. Kontrollera dina skrivarfunktioner

På de allra flesta kontor ligger en hög med slängda utskrifter vid varje skrivare. Oavsett om det beror på att utskriften skickades till fel skrivare eller om någon har glömt att hämta sina dokument leder dessa utskrifter till onödigt slöseri – med tid, toner, papper och energi.

Genom att välja skrivare som erbjuder ”pull printing”. lipper du det här kostsamma problemet. Med den här funktionen hamnar alla utskrifter i en enda kö, och användaren kan logga in på vilken skrivare som helst i nätverket för att hämta sin utskrift på den enheten. Det minimerar inte bara den negativa miljöpåverkan i form av onödiga utskrifter, det förhindrar dessutom att enskilda maskiner överbelastas, vilket skapar irriterande köer och långa väntetider för övriga användare. Filer som inte hämtas ut efter en viss tid avlägsnas automatiskt från skrivarens minne.

Du kan även överväga att välja skrivare med mer miljövänliga inställningar så att du kan minska energiförbrukningen utan att behöva kompromissa med utskriftskvaliteten, och ett viloläge som sparar energi när maskinen står oanvänd under längre stunder.  


Genom att minska företagets miljöpåverkan kan du inte bara uppnå stora kostnadsbesparingar, utan även förbättra ditt rykte, vinna upphandlingar och locka nya samarbetspartners. Med enkla satsningar för att minska svinn, optimera förbrukningen av energi, papper och toner samt öka dina enheters effektivitet kan du snabbt se resultat. 

Mer information om Brothers egna hållbarhetsmål och hur vi kan hjälpa dig finns på vår miljösida. Källor
1. futureofsourcing.com: ”Sustainable Procurement: What You Need To Know in 2020” – mars 2020
2. youmatter.world: ”Supply Chains Cause 90% Of Companies’ Environmental Impacts. How Can They Be Improved?” – mars 2019
3. www.mckinsey.com: ”Starting at the source: Sustainability in supply chains” – november 2016
4. environmentalprofessionalsnetwork.com: ”The Environmental Impacts of Using Paper” – september 2014
5. paperontherocks.com: ”What is the environmental impact of deforestation for paper production?” – november 2018
6. https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts
7. sciencedirect.com: ”Recycling and De-inking of Recovered Paper” – 2014

 


Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen