1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Säkerhet
  6. 2019
  7. Vad är pull printing och hur ökar det säkerheten?
A close up of a standard QWERTY keyboard with the enter/print key in blue with a document icon and the word print written on it

Vad är pull printing och hur ökar det säkerheten?


Datasäkerheten har högsta prioritet inom alla företag, men trots högre utgifter och skärpta krav på efterlevnad är dataintrång fortfarande vanligt förekommande.


För att få åtkomst till konfidentiell information skulle en obehörig person bara behöva bläddra igenom de högar av oupphämtade dokument som alltför ofta blir liggande vid företagsskrivaren. För att förebygga den här typen av dataintrång tillämpas ofta funktionen ”pull printing”. Själva termen känner säkert många igen, men exakt hur kan just ditt företag gagnas av detta?

Så fungerar pull printing 

När du skickar ett dokument för utskrift till en enhet som saknar pull printing-funktion skrivs det ut direkt när du klickar på ”Skriv ut”.  

Med pull printing-teknik ställer programvaran i stället dokumentet i en säker virtuell kö, tills användaren som har begärt utskriften faktiskt befinner sig vid skrivaren och bekräftar att utskriften kan hämtas upp. Först då släpper enheten sidorna för utskrift.

Fysisk autentisering kan ske via PIN-kod, inloggning med användarnamn och lösenord, ett id-kort med NFC-teknik, en mobilapp eller en QR-kod. .  

För närvarande är det bara 40 procent av alla företag som tillämpar pull printing1, trots att programlösningar som Brother's Secure Print+ , som skyddar utskrifterna via NFC-teknik, och PrintSmart Secure Pro, där användaren anger en PIN-kod, kan implementera pull printing-autentisering i befintliga nätverk.
a hand from outside of the frame holding a coral coloured envelop with white documents inside with the words confidential in red written at the top, all against a solid teal background

På vilket sätt ökar pull printing säkerheten?

Enligt företagen själva är skadeprogram den största säkerhetsrisken. Men den största riskfaktorn är faktiskt interna användare, som orsakar 32 procent av alla dataintrång. Utskrifter och skanning bidrar till detta, eftersom 11 procent av alla säkerhetsincidenter är utskriftsrelaterade.1

Många av misstagen sker vid skrivaren, oavsett om det handlar om konfidentiella dokument som lämnas obevakade (35 procent), utskrifter som aldrig blir upphämtade (34 procent) eller medarbetare som hämtar konfidentiella dokument som inte är deras (27 procent)2

Pull printing eliminerar de här riskerna och ökar säkerheten eftersom användarna måste legitimera sig vid skrivaren och bevisa att de har rätt behörighet. Det innebär slutet för fysiska dokumentrisker i samband med oupphämtade utskrifter.

Lägre kostnader genom att förebygga missbruk

Utöver säkerhetsaspekten innebär pull printing även många andra fördelar. Eftersom utskriftsjobben förblir digitala tills de begärs ut från skrivaren minskar det onödiga spillet drastiskt genom lägre förbrukning av papper och bläck eller toner, vilket även är bra för miljön. Filer som inte hämtas ut efter en viss tid avlägsnas från skrivarens minne, vilket minskar nätverkssäkerhetsrisken. Och eftersom användarna vet att deras utskrifter och skanning spåras upphör även övrigt skrivarrelaterat missbruk, oavsett om det handlar om utskrifter för privat bruk eller kopiering av känsligt material. 

Ett viktigt hjälpmedel för ökad säkerhet 

Pull printing är visserligen bara en del i en övergripande lösning för utskriftssäkerhet, men en avgörande del. Det minskar risken för förlust av känsliga data, möjliggör ökad styrning, sänker kostnaderna och sparar resurser. Eftersom det ofta saknas intern kompetens kring utskriftssäkerheten väljer många företag som klassas som ledande inom området att tillämpa Managed Print Services (MPS). 

Mer om du väljer att genomföra övergången själv eller tillsammans med en partner är pull printing ett måste för att uppnå data- och dokumentsäkerhet. 

Mer information om Brothers MPS-lösningar finns här.

1 Quocirca Global Print Security Landscape 2019
2 Savanta, Future proofing your business, 2019

Mer av Säkerhet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen