A delivery driver in the transport and logistics industry is in the cab of his delivery lorry reviewing a printed checklist.

Så skapar du hållbara resor till slutkund i din verksamhet

”Last Mile” – den avslutande transporten från lagerhyllan till dörren – har länge varit den mest kostsamma delen av paketleveransen.


Konsumenternas vanor har förändrats för alltid – e-handeln förväntas nu uppta närmare 30 procent av hela den brittiska detaljhandelsmarknaden1 2022. E-handeln i andra europeiska länder, med Tyskland i spetsen, närmar sig snabbt 20 procent1. Det är därför viktigare än någonsin för detaljhandeln och deras logistikpartners att optimera kostnaderna för sista-milen leveranserna om de vill behålla sin konkurrenskraft..

Det handlar dock inte bara om kostnader. Storbritannien och EU lagstiftar nu för att nå nettonollutsläpp, vilket omfattar ambitiösa mål för reducerade koldioxidutsläpp, bland annat genom att på sikt få bort bensin- och dieseldrivna fordon från vägarna. Hållbarhet i hela försäljningskedjan är viktigare än någonsin, framför allt när det gäller resan till slutkund. 

Kunderna visar tydligt att hållbarhet är en viktig fråga även för dem. En studie av 5 000 modekonsumenter i Frankrike, Tyskland, Storbritannien, USA och Kina visar att 60 procent önskar en ökad transparens kring produktionsprocessen för den produkt de köper.2

Samma kunder är skoningslösa mot de detaljhandelsföretag som inte lever upp till förväntningarna när det gäller service och flexibel leverans. En europeisk studie visar att 63 procent av de brittiska e-handelskonsumenterna lämnar varukorgen om leveransalternativen inte tillgodoser deras behov, medan tyska konsumenter är mest ovilliga att betala för leveransen3. Det är hårda, dyra krav som inga detaljhandels- eller leveransföretag lätt kan tillgodose. I Europa är däremot belöningen stor för den som lyckas bättre än sina konkurrenter. För de detaljhandelsföretag som kan erbjuda rätt leveransalternativ ökar kundlojaliteten markant: En majoritet av konsumenterna i Storbritannien (91 %), Frankrike (87 %) och Tyskland (83 %) besöker sina favoritsajter först, när de handlar online.

Kostnadseffektivitet via en heltäckande strategi


Detaljhandelsföretagen och deras logistikpartners kan bidra till en mer hållbar sista-milen leverans med lägre kostnader genom att se den som en del av en större helhet: Genom att utarbeta en integrerad, heltäckande strategi där kostnadseffektiviteten optimeras för paketets hela leveransresa.

Så hur ser då en lyckad paketleverans ut från start till mål?

Välj rätt plats för ditt lager


Konkurrensen är hård mellan olika lagerföretag i storstadsområdena. Många slåss om att få tillgång till samma lokaler, med skyhöga hyror som följd4. En konkurrens som drivs av en önskan om snabba och hållbara leveranser. När konsumenterna vill ha leverans redan samma dag (helst inom några timmar) måste lagerlokalen ligga så nära som möjligt. När stadsplanerarna nu inför miljözoner – så kallade ULEZ (Ultra Low Emission Zones), inom hela Europa måste leveransföretagen övergå till transport med elfordon eller fordon med låga utsläpp. Mopeder och cyklar har plötsligt dykt upp på gatorna i många europeiska städer för att ta hand om e-handelsleveranserna. 

Varor lagras inte längre enbart i stora lagerlokaler längs motorvägarna. Stationer för slutsortering och leverans ligger nu närmare de mest tätbefolkade områdena. Innovativa detaljhandelsföretag omvandlar större butiker till Click & Collect och ”Micro Fulfilment Centers”, en växande trend som möjliggör supersnabba leveranser (framför allt av matvaror).

Inga fler kostsamma plockfel på lagret


Automatiserade plocksystem och WMS (Warehouse Management System) kommer att öka hållbarheten på resan till slutkund, eftersom de utesluter plockfel (och dyra felleveranser) och kan ge service dygnet runt vid behov. I kombination med avancerad industriell utskriftsteknik kan QR-koder och streckkoder användas för att lagra och sortera stora datavolymer samt spåra paket vid inleverans, lagring, buffertlager och utleverans efter behov. Tydliga, pålitliga etiketter säkerställer att rätt adress blir korrekt angiven och läst, varje gång.
A delivery driver in the transport and logistics industry is delivering a package to a residence.

Fullständig transparens genom hela processen


De numera vanligt förekommande spårningsapparna är en fördel för alla parter och är en effektiv resurs för leveransföretagen. Kunderna kan hela tiden se var deras paket befinner sig – och om de inte är hemma för att ta emot leveransen så underlättar det även för leverantören att veta det i förväg. Förarens restid minskar, antalet resultatlösa resor blir färre och rutterna optimeras automatiskt av programvaran för att minska körsträcka och utsläpp. Genom att få överblick över fordonsflottan i realtid, nu även med hjälp av AI (artificiell intelligens), underlättas beslut kring såväl befintliga som kommande transporter för de transportansvariga. På så sätt kan rutter och scheman uppdateras i realtid. Tydliga etiketter och smidig skanning av streckkoder och QR-koder har stor betydelse för att möjliggöra dataprocessen. Oläsliga eller felplacerade etiketter leder till att värdefull datamängd och tid går förlorad, för att inte nämna den negativa upplevelsen för kunden i samband med att varor försvinner eller försenas.

Mindre förpackningsmaterial, lägre kostnader


Kunderna efterfrågar förpackningar som går att återvinna och returnera – dels för att de bryr sig om miljön, dels av praktiska skäl som att enklare kunna hantera eventuella returer samt minska mängden hushållssopor. Förpackningens storlek kan även optimeras genom automatiserad paketering för att undvika onödiga tomrum. Det har i sin tur positiv effekt på både portokostnaden och antalet paket per leveransfordon.

Samtidigt måste risken för dyra returer tas med i beräkningen och processen måste fungera smidigt för kunden, både när det gäller förpackning och märkning. 61% av kunderna anger att en returetikett är den viktigaste detaljen i ett företags returpolicy5.

Nästa steg: Samarbeta med pålitliga partners

För att säkerställa en tillförlitlig lösning måste beslutsfattarna inom detaljhandeln se till att alla aspekter av paketleveranserna samspelar med varandra. En brist i lagerhanteringen kan leda till kostsamma störningar under sista-milen leveranser. Vinnarna är de som samarbetar med pålitliga teknikpartners i varje fas av paketleveransen tack vare specialistverktyg som kan skapa tillförlitlighet och transparens– i kombination med ovärderliga data.

 

Källor:

1 https://www.statista.com/statistics/286384/internet-share-of-retail-sales-monthly-in-the-united-kingdom-uk/
2 https://images.rbis-go.averydennison.com/Web/AveryDennisonCorporation/%7B4e8d8ddd-2a91-4eb8-baa0-0a5712b9dd9f%7D_digital-consumer-behaviour.pdf?elqTrack=true
3 https://www.bearingpoint.com/en-gb/our-success/insights/fine-tune-your-delivery-propositions/
4 https://www.colliers.com/en-gb/research#sort=%40datez32xpublished%20descending
5 https://www.sendcloud.co.uk/whitepapers/ecommerce-delivery-compass-2021/

Mer av Miljö

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen