Staff being trained on how to be cyber security aware

Experternas 5 tips för att hantera nätfiske

Det räcker inte att lära sig mer om de senaste trenderna inom nätfiske och de kostnader det innebär. Man måste också ställa sig frågan, vad kan man som IT-chef göra åt detta?

Här är cybersäkerhetsexperternas fem bästa tips för att skydda verksamheten:

1) Ta hjälp av teknik och utbildning för att förhindra nätfiske från två håll

 Rob Mukherjee, Director of Transformation, EveryCloud:

Animated security expert using his laptop to upskill with security training

Det finns många fördelar med en tudelad strategi för att stoppa nätfiske. Många IT-chefer använder exempelvis ett ICES-system (Integrated Cloud Email Security) som komplement till en gateway för inkommande e-post. Det är en effektiv kombination, eftersom ICES-lösningar inte bara blockerar kända hot, utan även identifierar kapade konton.

API-anslutningen till e-postleverantören använder maskininlärning för att upptäcka skillnader i beteende och varna användare om avvikelser via ett popup-fönster. Den här extra säkerhetsfunktionen ger, i kombination med utbildning, över 90 % skydd mot nätfiske.

2) Utbilda medarbetarna om de senaste hoten inom nätfiske för att skapa en mänsklig brandvägg

Russell Johnson, IT Business Partner, Brother International Europe:   

 
Animated staff members being trained in security best practices

Eftersom dina medarbetare är den första försvarslinjen mot nätfiske är det oerhört viktigt att de får rätt utbildning.

Den behöver bestå av flera insatser, eftersom alla reagerar olika på nätfiske-attacker, och ske löpande så att informationen ständigt finns i bakhuvudet. Ett fokus på den mänskliga faktorn kompletterar dina tekniska säkerhetssystem och stärker den övergripande säkerhetsmedvetenheten.

3) Skapa en gemensam känsla av ansvar i förhållande till nätfiske

Dan Giannasi, Head of Innovation, Cyber Resilience Centre:

 
Staff members around a computer considering how to be security aware

Kommunikation är ett måste för att förebygga nätfiske, och många IT-chefer strävar efter att skapa en öppen kultur. Det innebär att medarbetarna är observanta på varningsflaggor och har lättare att diskutera eventuella farhågor med dig. Det är viktigt att dina medarbetare är bekväma med att dubbelkolla innehållet i misstänkta e-postmeddelanden med avsändaren, t.ex. via sms.

Och att de är beredda att meddela rätt personer om de skulle råka klicka på ett nätfiske-meddelande. När alla väl är medvetna om konsekvenserna av nätfiske kommer de att samarbeta för att aktivt förebygga attacker. 

4) Missa inte kontorets hårdvara när du identifierar nätfiskehoten 

Joshua Ashton, Director, Symposium IT:

 
A secure Brother printer and laptop computer on a desk with a plant

Kontorets hårdvara, exempelvis skrivare, kan också utnyttjas för nätfiske. Hackarna kan till exempel få åtkomst till känslig information för att skapa mer övertygande riktade e-postmeddelanden. För att förhindra detta använder IT-chefer ofta säkra nätverksanslutningar som krypterar alla data som överförs via nätverket.

Dessutom är det viktigt att regelbundet leta efter och installera säkerhetsuppdateringar för all hårdvara. Du behöver även skapa åtkomstkontroller och ange behörigheter för skrivare och övervakning. Sist men inte minst bör du bara investera i hårdvara från en pålitlig partner. Brothers serie med professionella Secure Print-skrivare ger exempelvis skydd på nätverks-, enhets- och dokumentnivå.

5) Testa företagets motståndskraft mot nätfiske 

Russell Johnson, IT Business Partner, Brother International Europe   

 
Staff members being tested on how to avoid phishing attacks

I takt med att nätfisket blir alltmer avancerat blir det vanligare att testa motståndskraften mot potentiella attacker. Många IT-experter investerar i en säkerhetsplattform som prövar medarbetarnas förmåga att genomskåda nya nätfiske-metoder.

IT-cheferna kan även använda mjukvaran för att mäta företagets Phish-Prone Percentage och använda en datadriven metod för att förbättra resultatet och identifiera problemområden. Nya lösningar lanseras ständigt, så håll koll på de senaste innovationerna och eventuella nya utbildningar som återskapar verkliga nätfiskeattacker.  

Vill du veta mer? Klicka här för att läsa mer om Brothers säkerhetslösningar

 

Mer av Säkerhet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen