1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother är lösningen för arbetsplatsen
  4. Utskriftssäkerhet

Brother är den säkra lösningen

Den uppkopplade tekniken i dagens arbetsmiljöer skapar olika risknivåer för alla företag. Maskinvaran, tjänsterna och lösningarna som ingår under Brother är lösningen för arbetsplatsen erbjuder säkerhet i tre lager i nätverket, enheter och dokument, skyddar konfidentialitet och låser infiltratorer.
Upptäck Brothers utbud av företagsskrivare

Gör företagets utskrifter säkra

Utskriftssäkerhet är en viktig fråga för företag idag. Quocirca, global marknadsinsikt- och forskningsbyrå, avslöjade vid vårt senaste branschevenemang att:

Källa: Quocirca Print Security Landscape - Quocirca genomförde en studie bland 531 IT-beslutsfattare i USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland 2022.
Ikon för krav på utskrifter

61 % av de IT-ansvariga säger att det blir svårare att hålla jämna steg med utmaningar och krav på utskriftssäkerhet.

varning för dataförlust

68 % av företag rapporterade en eller flera utskriftsrelaterade dataförluster under det senaste året vilket ledde till en genomsnittlig kostnad på 631,915 £ för ett dataintrång.

Risk med utskrift i hemmet

67 % av IT-beslutsfattarna är oroade över säkerhetsrisken för utskrift i hemmet.

Säkerhet som standard

På Brother sätter vi utskriftssäkerhet först, genom att använda säkerhet i tre lager på nätverks-, enhets- och dokumentnivå, med en rad robusta funktioner som innebär att data bara syns av dem som de är avsedda för.

Printer i en bubbla, hackersymbol i bubbla

Automatisk intrångsdetektering

Många av våra professionella enheter har banbrytande programvara för att ständigt övervaka och skydda mot hot om hackning.

Skrivare med ett dokument omgivet av en bubbla

Autentisering och auktorisering

För att säkerställa att dokument inte hamnar i fel händer har du möjlighet att använda PIN-kods- och ID-kortskyddad utskrift. Vår Secure Function Lock begränsar även vissa funktioner till specifika användare.

Skrivare med färglada kuber

Säkra kommunikationsprotokoll

Anslut och dela dokument med tillförsikt tack vare heltäckande kryptering och portbaserad åtkomstkontroll.

Behöver du mer avancerade säkerhetsfunktioner för dina utskrifter?

Vi erbjuder ett antal avancerade säkerhetsalternativ som hjälper dig att skydda ditt företag och öka utskriftssäkerheten ytterligare.

Skrivare på ett skåp mot en grå tegelvägg med hexagonformade hyllor, växter, vas

Secure Print+

Ett enkelt och effektivt system för säker utskrift av konfidentiella dokument, utan installation av ytterligare programvara. Skicka dina utskriftsjobb till en viss skrivare så skrivs dokumentet ut först efter autentisering skett på enheten via en giltig PIN-kod eller NFC-kort (Near-field communication).

Läs mer om Secure Print+
Två golvstående skrivare sida vid sida, skåp, mappar, bildramar

Secure Print Advanced

En enkel och säker lösning för "pull-print" som gör att du kan skriva ut från vilken enhet som helst i nätverket. Dokument skrivs endast ut efter autentisering på valfri skrivare i nätverket via en PIN-kod eller NFC-kort (Near-field communication). Det är bekvämt och enkelt att använda, skyddar dokument och undviker utskriftsköer.

Läs mer om Secure Print Advanced
Uppställning av golvstående skrivare med banners för moln, skiftnyckel, kuggar och hänglås.

Smidig integrering

Gör verksamheten enklare med kompatibla programvarulösningar.

Att välja Brother innebär att välja en mängd partnerskap och expertis som har samlats för att säkerställa att utskrift är en sömlös, effektiv del av din verksamhet. Våra programvarulösningar är anpassningsbara och byggda för att skala och ger dig det bästa av utskriftsvärlden. De omfattar:

 
  • Kofax ControlSuite
  • PaperCut
  • Everyone Print

Läs mer om Brothers programvarupartners

Är du intresserad av våra säkra företagsskrivare?