We sat down with Brother CIO Basil Fuchs to talk about IT Resilience

Intervju med CIO - IT-resiliens och varför du behöver en plan för 2023

Basil Fuchs, CIO på Brother International Europe, drogs till en karriär inom IT efter att ha lärt sig koda som barn på 80-talet. I dag ansvarar han för den europeiska IT-verksamheten och för digital och datadriven innovation från företagets europeiska huvudkontor i Manchester.

 
Vi träffade Basil för att ta reda på varför planering av motståndskraft inom IT är ett måste 2023.
Photo of Brother CIO Basil Fuchs

Hur hamnade du inom IT-sektorn?

Som liten hade jag tillgång till en Commodore 64, och jag ägnade all ledig tid åt att programmera. Så jag drogs redan från en tidig ålder till datorer, och upptäckte senare även affärssidan av IT. Innan jag kom till Brother jobbade jag med IT inom den schweiziska armén, det var en intressant tid.
Hur länge har du varit på Brother, och i vilka roller?  

Jag började som IT-chef på Brother i Schweiz, där jag hade många olika uppgifter över hela Europa, innan jag flyttade till Manchester 2011. Jag började på Brother Europe som portföljförvaltare, och i dag ansvarar jag som CIO för den europeiska IT-verksamheten.
Varför är IT-resiliensen så viktig?   IT-resiliens handlar om förmågan att hålla igång avgörande IT-infrastruktur, system och applikationer även under katastrofer och störningar. Detta är viktigt eftersom det skyddar dina data och minskar risken för driftavbrott och dataförlust.
Vem ansvarar för IT-resiliensen, och hur påverkar den företagets övergripande resiliens?    IT-resiliens omfattar riskhantering och informationshantering. Som IT-experter har vi stor betydelse för hela organisationens riskhantering och affärskontinuitet, eftersom vi hanterar så många olika processer.

Våra externa partners och IT-partners är specialister inom sina respektive områden, och vår uppgift på den interna IT-avdelningen är därför att samordna resiliensen. Det omfattar planering mellan samtliga berörda parter för att säkerställa att de är på samma nivå.  

Att upprätthålla IT-resiliensen är ett gemensamt ansvar som delas av ledningen, medarbetarna och våra partners. Alla är lika viktiga för att göra organisationen mer resilient gentemot störningar. Det är exempelvis enormt viktigt att bygga en resilient arbetsstyrka som känner till IT-riskerna och som kan bli en del av lösningen genom löpande utbildning och stöd.   
Vilken planering av motstånd inom IT hade Brother innan covid-19?En global pandemi och nedstängning var inte scenarier som vi hade planerat för, men vi kunde övergå till distansarbete tack vare våra befintliga IT-resiliensplaner.    

Pandemin var en unik situation, och den närmaste jämförelsen är de krisövningar vi genomför varje år. Då går ledningsgruppen igenom olika scenarier som skulle kunna inträffa, eller som har drabbat andra företag, för att testa vår beredskap. På så sätt skapar vi insikter för att kunna hantera situationen bättre om den skulle inträffa i verkligheten.
Hur hanterade Brother covid-19-pandemin?Tack vare de verktyg och onlineplattformar vi hade implementerat kunde vi snabbt, säkert och tryggt växla om till distansarbete. Under en övergångsperiod tillämpade vi hybridarbete, eftersom vi behövde en viss tillgång till de fysiska lokalerna för de system som inte fanns i molnet ännu.

Men det vi trodde skulle skapa stora problem, som tillgången till datasystem, var inte nödvändigtvis den största utmaningen. I stället handlade det snarare om människors säkerhet, trygghet och välbefinnande. Och att säkerställa att de hade tillgång till hjälpmedel som webbkamera och kontorsstol i hemmet.
Vad har ni som företag lärt er om IT-resiliens?  Det är en naturlig utveckling. Varje år testar vi vår katastrofberedskap, kontrollerar att backupsystemen fungerar och att alla system kan startas om eller flyttas till en annan plats vid en större katastrof. Numera kompletteras den här genomgången även av mer planerade scenarier där vi inte bara reagerar på en händelse, utan undersöker hur vi proaktivt skulle kunna förbättra våra system.  

Pandemin har även påverkat hur vi utvecklar nya tjänster och produkter. Vi har till exempel förbättrat Brothers Managed Print Services för att hjälpa våra kunder att optimera sin IT-resiliens och produktivitet och sänka sina kostnader i dagens nya hybridmiljö. 
Hur har detta format er syn på IT-resiliens för framtiden?En viktig insikt är att vi inte kan planera för allt. Det är viktigt att vara flexibel och ha ett team med befogenhet att agera självständigt och snabbt inom givna ramar. Lika viktig är möjligheten att ta större hjälp av våra partners och Managed Print Services för att avlasta IT-avdelningen.
Vilka är de största utmaningarna för dagens IT-beslutsfattare?   Vårt moderna IT-landskap är betydligt mer komplext. Tidigare fanns allt på datacentret, och det var det som skulle skyddas. I dag sker databehandlingen hemma, på tåget och i molnet. Därför är det viktigt att etablera en väl fungerande styrning och tydliga riktlinjer som kan hjälpa alla att hantera informationen tryggt och säkert.
Vilka tre saker anser du behöver prioriteras för att säkra IT-resiliensen?Många faktorer kan bidra till IT-resiliens. Men de tre saker jag skulle säga att vi behöver prioritera är:

Säkerhet: IT-resiliensen är beroende av att information och system skyddas från obehörig åtkomst, överträdelser och stöld. Det kan vi åstadkomma genom att investera i processer och teknik som kryptering, autentisering, brandväggar och antivirusprogram. Dessutom måste vi utbilda medarbetarna i effektiva rutiner för cybersäkerhet, som att använda starka lösenord och aldrig öppna phishing-meddelanden.

Flexibilitet: Resiliens innebär att kunna anpassa sig till förändrade behov och omständigheter. Det förutsätter teknik som möjliggör mobilt arbete. Det kräver dessutom en resilient IT-miljö, som kan hantera störningar och katastrofer och snabbt återställa tillgängligheten. Jag rekommenderar att pröva beredskapen genom regelbundna tester och riskbaserad planering.

Samarbete: Ett starkt nätverk av pålitliga personer både inom och utanför företaget är ett måste för att kunna säkerställa en resilient IT-organisation. Det förutsätter processer som främjar kommunikation och samordning mellan olika team och berörda parter. Det kräver också tillit, ansvarstagande och transparens hos ledare och medarbetare. Slutligen måste företagets kontinuitetsplaner samordnas med strategin för IT-resiliens.

Vill du veta mer om hur Brother kan hjälpa ditt företag? Kontakta oss. Eller läs mer om våra tips för en motståndskraftig plan inom IT.

 

Mer av Säkerhet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen