1. Hem Brother
 2. Etikettskrivare och märkmaskiner
 3. Märkning inom fastighetsförvaltning

Märkning inom fastighetsförvaltning

Skriv ut anpassad märkning vid behov, antingen vid ditt skrivbord eller direkt på plats. Brother P-touch märkmaskiner låter dig skapa etiketter för alla dina märkningsuppgifter.

 

Sex anledningar för att skriva ut anpassade etiketter

Undvik fel

Undvik användarfel genom att ge tydliga instruktioner till användaren. Placera en Brother P-touch etikett med användarinstruktioner på mötesrummets fjärrkontroll till projektorn, ljud-/videoutrustning och andra föremål.

Se till så att interna policys följs

Använd anpassade etiketter för att ge instruktioner om hur man ska anpassa sig till företagets interna policys. 

Hälsa och säkerhet

Säkerställ en tydlig varnings-och säkerhetsskylt vid riskområden så som halkrisk, varmt vatten och andra risker. Genom att skapa en anpassad och lättläst varningsskylt med en Brother P-touch märkmaskin minimerar du olycksrisken då både personal och besökare får meddelande om eventuella hälso-och säkerhetsproblem.  

Test av utrustning

Minimera risken av fel för testutrustning genom att skapa en anpassad och tydlig informationsmärkning som appliceras på den testade utrustningen.

Säkerställ att försäkringsskyddet inte ogiltigförklaras

Undvik problem med eventuella försäkringsärenden. Säkerställ att en varnings-/säkerhetsskylt med tydliga instruktioner placeras väl synligt vid riskområden. En iögonfallande uppmärkning hjälper till att minimera risken för skada eller skada på egendom.

Undvik förvirring under evakuering

Se till att byggnader evakueras effektivt och att korrekta policyer följs genom tydlig uppmärkning av utrymningsvägar, nödutgångar och nödutrustning. Säkerställ en läsbar och väl synlig skylt för att ang mötespunkter, telefonlista m.m.

Se rekommenderade etikettskrivare och läs mer om våra hållbara etiketter

Varför är märkning så viktigt?

Kontor

Tydlig uppmärkning på ditt kontor gör att du snabbt kan hitta viktig information och föremål, och på så sätt öka företagets effektivitet.
Några exempel på vad du kan märka är: 

 • Filer och mappar
 • IT-utrustning och andra tillgångar
 • Skrivpappper
 • Förvaringslådor 

Hälsa, Säkerhet & Miljö 

Säkerställ att säkerhetsutrustning installeras, används, testas och loggas korrekt genom att skapa anpassade etiketter efter behov. Med ljusa och färgstarka etiketter kan risker tydligt identifieras.
Typiska användningsområden för Brothers etiketter är:

 • Informationsskyltar
 • Ledningar och kabelkanaler
 • VVS-system
 • Generatorer och motorer

Säkerhet

Säkerheten för din egendom och dina medarbetare är avgörande för framgången för ditt företag. Brothers hållbara etiketter är idealiska för märkning av:

 • CCTV och övervakningsutrustning
 • Egendom
 • Kablar & kablage
 • Åtkomstskyltar

 

Brandsäkerhet

När det kommer till brandsäkerhet finns det strikta bestämmelser och med hjälp av Brothers P-touch etiketter kan man enkelt säkerställa överensstämmelser med lagstiftningen. Använd etiketter för:

 • Märkning av brandutrustning
 • Sprinklersystem
 • Säkerhetsskyltar
 • Larmsystem

Brother märkmaskiner och etiketter

Utvecklad för att arbeta tillsammans med din verksamhet

Brother PT-P900W är tillsammans med våra hållbara etiketter i många olika färgkombinationer och bredder en perfekt etikettlösning för din verksamhet och märkning inom fastighetsförvaltning. Du kan enkelt skapa etiketter med anpassade tecken, instruktioner, säkerhetsinformation och installationsskyltar.  

Se våra märkmaskiner och etiketter