Tillagd i varukorg
  1. Märkmaskiner och etikettskrivare
  2. Märkning av Nätverksinfrastruktur

Sex anledningar för tydlig märkning:

Tydlig identifiering

Att tydligt kunna identifiera enskilda kablar och delar av nätverksutrustning är nyckeln till en smidig installation och drift av datacenter. Använd Brother P-touch märkmaskiner för att skapa hållbara etiketter.

Felsökning

Att märka koppar- och fiberkablar i båda ändarna hjälper till att diagnostisera och lösa anslutningsproblem så fort de rapporteras. Identifikationsetiketter som är kopplade till nätverkshårdvara ser till att felen loggas korrekt för en snabb reparation eller byte.

Underhåll

Underhåll och tester blir enklare tack vare tydligt märkta nätverkskablar och hårdvara. 

Effektivitet

Tydligt märkta kablar och nätverksutrustning möjliggör snabb lokalisering och effektiv drift av all hårdvara.

Certifiering och överensstämmelse

Kontrollera att rätt kablar eller nätverksportar testas när du använder nätverkscertifieringsverktyg som Fluke Networks Versiv Compliance tester. Tydligt märkta kablar visar att testet har utförts korrekt, vilket hjälper till att snabbt få nya nätverksinstallationer och testprocedurer.

Enkel installation

Undvik kostsamma och tidskrävande fel vid installation av nätverkssystem. Snabb och noggrann identifiering av kablar eller hårdvara, genom märkning, bidrar till en snabbare installationsprocess, sparar tid och minskar kostnader.

Märkmaskiner för nätverksinstallatörer

Märk snabbare. Märk smartare. Appar för att effektivisera identifiering av kablar och hårdvara. 

iLinkLabel-app

Brother iLink&Label app

Anslut till Fluke Networks Linkware Live-projekt, välj och ladda önskade märkuppgifter. Skriv sedan ut dem på PT-E550W märkmaskin. Med den kostnadsfria appen  Brother iLink & Label sparar du tid, minskar risken för fel samt säkerställer att kablarna är korrekt märkta, varje gång.

Läs mer 

 

Cable-label-tool-app

Brother Mobile Cable Label Tool app

Skapa etiketter för manöverpaneler, kablar och nätverksutrustning direkt på din smartphone. Skriv sedan ut dem trådlöst med din PT-E550W eller PT-P750TDI märkmaskin. Den kostnadsfria appen har mallar för de mest vanliga typerna av etiketter som gör märkningsprocessen snabb och enkel.

Läs mer

Hållbara etiketter för P-touch märkmaskiner

Brother P-touch labels - Tested to the Extreme

Brother utvecklade sin teknik med laminerad tape 1988 och har sedan dess fortsatt utvecklingen för att bli specialist inom hållbar märkning. Texten är skyddad av ett lager plastfilm, så du kan vara säker på att dina etiketter kommer hålla, år efter år. 
 
Våra tapekassetter är konstruerade med speciallim och material för specifika applikationer som kabellindning och för att fästa på ojämna ytor.
 
Läs mer om hållbarhet av våra laminerade etiketter, eller se ett urval av etiketter avsedda för specifik märkning.

 

Ladda ner (PDF, 2,6MB)    Se vårt utbud av taper

Till skillnad från vanliga etiketter säkerställer vår laminerade tapeteknik att ett lager av superklart polyetylenlaminat skyddar din text. Resultatet är en praktiskt taget en etikett som är omöjlig att förstöra och som även tål de tuffaste förhållandena.

Faktum är att vi är säkra på hållbarheten hos våra etiketter eftersom vi har testat dem till det extrema. Våra resultat visar att Brother P-touch laminerade etiketter överstiger konkurrerande icke-laminerade etiketter, förblir läsbara och sitter fast, så att du kan vara säker på att få en professionell kvalitetsmärkning som har utformats för att hålla.
 

Nötningningsbeständiga etiketter

Brothers patenterade lamineringsteknik säkerställer att P-touch laminerade etiketter motstår även mycket kraftig nötning.

En slipanordning på 1 kg fördes över Brothers laminerade etiketter och olaminerade etiketter från andra märken. Efter 50 passeringar var texten på Brothers laminerade etikett fortfarande helt intakt och lamineringen endast lätt repad.

Temperaturtest

Oavsett om du vill använda våra etiketter i extrem kyla eller värme, är våra etiketter utformade för att hålla. Vi har utsatt etiketterna för extrema temperaturer och vet att de håller. Resultatet visar att Brother laminerade P-touch etiketter står emot temperaturer från -80°C till +150°C.

Laminerade P-touch etiketter fästes på plattor av rostfritt stål vid rumstemperatur varefter de hettades upp och kyldes ner. Efter 72 timmar vid -80°C hade ingen märkbar förändring av tapens förmåga att fästa eller av färg inträffat. Efter 2 timmar vid +150°C var texten fortfarande helt intakt. 
Blekningstest

Oavsett var du använder din P-touch laminerade etikett, är den utformad för att alltid vara lika tydlig och läsbar, år efter år.

Ett antal laminerade Brother P-touch etiketter i olika färger fästes på plattor av rostfritt stål och utsattes för simulerad utomhus UV-strålning i ca. 12 månader. Förändringar i tapens  basfärg kunde observeras (testet är i enlighet med K7350-2/ISO 4892-2). Texten på samtliga etiketter var oförändrad. Dock visade den röda, gula och fluorescerande tapen en del blekning i bakgrundsfärgen. Andra färger visade endast mindre eller ingen förändring.
   
Kemikalietest

Kemikalietestet utfördes på Brother laminerade etiketter och olaminerade etiketter från andra tillverkare.

Testerna utfördes i två steg:
Steg 1 - Nedsänkning i kemikalier

Steg 2 - Nötning med kemikalier

Etiketterna fästes på glasskivor som sänktes ned i olika vätskor i två timmar. Inga synliga förändringar av etiketternas struktur uppstod och etiketterna satt fortfarande kvar på skivorna.

Trots att några etiketter visade en mindre förändring efter att ha varit nedsänkta i vissa kemikalier, påverkades ingen av etiketterna av att nötas med samma kemikalier. 

Flera laminerade etiketter fästes på glasskivor och en vikt på 500 g med en duk indränkt i en kemikalie och lösningsmedel passerade över varje etikett 20 gånger. Utskriftskvaliteten på de laminerade P-touch etiketterna förblev opåverkade, till skillnad från olaminerade etiketter från andra tillverkare.
 
Vattentest

Brothers laminerade etiketter är extremt resistenta mot kontakt med och nedsänkning i vatten under längre perioder.

Testerna utfördes i två steg:
Steg 1 - Nedsänkning i vatten
Steg 2 - Nötning med vatten

Etiketterna fästes på glasskivor som sänktes ned i vatten i två timmar. Inga synliga förändringar av etiketternas struktur uppstod och etiketterna satt fortfarande kvar på skivorna.

I det andra testet fästes Brother P-touch laminerade etiketter på glasskivor och en vikt på 500 g med en duk indränkt i vatten passerade över varje etikett 20 gånger. Utskriftskvaliteten på etiketterna förblev oförändrade.