1. Hem Brother
  2. Återvinningsprogram
  3. Återvinning av skrivare

Hur man återvinner en uttjänt Brother produkt

Det är värt att komma ihåg att all elektrisk utrustning innehåller både värdefulla komponenter och mycket skadliga ämnen, och att bortskaffande av dem på ett miljöovänligt sätt kan orsaka stor skada på miljön och människors hälsa. När gammal elektrisk utrustning överförs till återvinning är fördelarna både för naturen, från vilken nya råvaror tas igen, och för miljön - eftersom föroreningarna minskar, eftersom det finns färre steg i produktionskedjan.

För att nå återvinning måste uttjänt elektrisk utrustning överlämnas till sorterade avfallsområden eller ges till avfallshanteringsföretag som tillhandahåller tjänster för insamling av uttjänta och ogiltiga hushållsapparater, som senare bearbetas i enlighet med miljökraven. Du som privatperson eller företag kan lämna in din uttjänta Brother produkt eller annan elektronisk utrustning från Brother till din lokala återvinningsanläggning. 
För mer information om retursystemet och EL-kretsen:

 

El-kretsen.se