Varastotyöntekijä skannaa viivakoodillisia paketteja liukuhihnalla

Vilka är för- och nackdelarna med manuell orderplockning?

Nya tekniska lösningar tar lagerlogistiken allt närmare helautomatiserad orderplockning, men det finns inte ett system som passar alla. Går det att klara sig helt utan en människas blick och hantering?

I vårt tidigare blogginlägg diskuterade vi Industri 4.0 och hur den fjärde industriella revolutionen lovar att förändra branschen med automatisering och robotiserad orderplockning.
 
Men vi får inte ta ut för mycket i förskott – i praktiken är de nuvarande systemen för orderplockning fortfarande 70–80 % manuella. Men det finns ett problem med manuell plockning: Människor gör misstag.  Det finns många orsaker till att plockfel sker. Men ofta är det slarv som ligger bakom att orderplockaren räknar fel. Det kan även bero på felaktig hantering av plocksystemet. 

Dessutom präglas arbetet ofta av stor tidspress och monotona uppgifter, vilket gör det svårt för medarbetarna att hålla koncentrationen på topp under hela arbetsdagen.

Men plockfel leder till ökade kostnader som inte får underskattas – det rör sig om allt från dyra expressleveranser till kundförlust. Att undvika plockfel är därför ett av de viktigaste ämnena för forskning inom transport och logistik.
Hur kan plockfel undvikas i framtiden?
Lösningen för att undvika plockfel är inte att ersätta människor med maskiner, utan att förbättra samarbetet mellan teknik och människa. 

Ett mål med forskningen vid Leibniz-institutet för arbetsmarknadsekonomi och Fraunhofer-institutet för maskinverktyg och formningsteknik i Tyskland är därför att komma fram till hur man bäst utvecklar tekniska hjälpmedel för manuell plockning. Rätt hjälpmedel kommer dels att underlätta arbetet för personalen och dels förhindra plockfel.

På så sätt förändrar kombinationen av allt effektivare sensorer och program arbetet för skickliga mänskliga medarbetare. Men megatrenden Industri 4.0 omfattar inte bara lagerlogistiken.
Därför är mänskliga medarbetare ett måste för framgångsrik lagerlogistik
Det är bevisat att helautomatiserade system för orderplockning har vissa grundläggande fördelar: De minskar personalkostnaderna, felfrekvensen är nära noll, det finns i stort sett inga pauser i orderplockningen – och arbetet går snabbare. Framför allt personalkostnaderna är en viktig faktor, eftersom 60–80 % av lagerkostnaderna utgörs av personalen.

Men helautomatiserade system verkar inte vara något alternativ för traditionell transport- och lagerlogistik inom en nära framtid, och de är inte heller den enda aspekten av Industri 4.0. 

Medarbetarna kan anpassa sig efter plocksystemet. Och det är just den här flexibiliteten som blir allt viktigare. En avgörande faktor här är ”batch size one”, det vill säga artiklar tillverkade på beställning. När allt fler konsumenter efterfrågar specialtillverkade produkter går det inte att använda en helautomatiserad lösning. Det krävs en mänsklig hantering.

Är helautomatiserad orderplockning ett ouppnåeligt mål för mindre företag?

De höga inköpskostnaderna för helautomatiserade system för orderplockning kan vara ett hinder, i synnerhet i jämförelse med övrig lagerinfrastruktur. Dessutom är maskinerna ofta mycket komplext uppbyggda och företagen riskerar att bli alltför beroende av systemen. Den här förändringen går inte direkt att testa i liten skala först – det är allt eller inget. 

En stor del av beslutsfattandet styrs av budgeten – mindre företag utan global räckvidd kommer sannolikt att fortsätta med manuell orderplockning.

Det är med andra ord långt kvar innan den traditionella orderplockaren ersätts helt av robotar. Hemligheten bakom framgångsrik digitalisering har alltid varit att hitta sätt att få tekniken att underlätta för människan, inte tvärtom. Vi människor kommer att fortsätta utveckla tekniska lösningar för att ständigt uppnå ökad effektivitet.  

Söker du etikettlösningar för din orderplockning som hjälper medarbetarna att bli mer produktiva? Läs mer om våra lösningar inom  transport  och logistik och kontakta våra experter.  


Mer av Effektivitet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen