Mies katsoo tulevaisuuteen

Framtidens kontor: med tekniken som ryggrad

Tekniken kommer att revolutionera vårt sätt att arbeta så radikalt att vi i framtiden kommer att kunna utföra uppgifter precis när och där det passar oss.

Steg för att förverkliga den uppkopplade virtuella arbetsplatsen

Inom en nära framtid ser kontorens tekniska grundstomme ut att bli virtuell snarare än fysisk och splittrad, tack vare att flera system samlas i ett smidigt, uppkopplat ekosystem. 

Det är inte nödvändigtvis en enskild teknisk funktion som behöver skapas eller användas för att förverkliga de här möjligheterna till fritt arbete – utan en samverkan och integrering av flera olika typer av teknik som gör det möjligt för medarbetare på såväl stora som små företag att arbeta var som helst, när som helst och hur som helst. 

Nedan presenteras fyra enkla steg till det virtuella uppkopplade ekosystemet:

1)    Migrera från fysisk server till molnet
Utöver att spara utrymme, sänka elkostnaderna och förbättra säkerheten kan en migrering till molnet bidra till att skapa ett automatiserat arbetsflöde för kritiska affärsprocesser.1 Migreringen ökar dessutom lagringsmöjligheterna avsevärt och ger oss större möjlighet att arbeta var och när som helst, från vilken enhet som helst. Molnet är helt enkelt en grundsten i en smidig fjärrlösning för kontoret. 

2)   Se på IT-inköp på ett nytt sätt 

Pionjärerna inom kontorsteknik väljer i allt högre grad avtalslösningar i stället för att köpa in utrustning. I takt med att interoperabilitet blir allt viktigare blir det svårare att utforma helt kompatibla system inhouse. I stället för att anlita en mängd olika leverantörer kommer företagen att välja en enda kontakt som kan skapa en helt integrerad paketlösning för allt från prenumerationer på programvara till Managed Print Services (MPS). På så sätt får dessa företag även tillgång till överlägsen kompetens.

3)    Ligg steget före med den snabbaste uppkopplingen 

På väg in i en era där i stort sett alla kontorsenheter genererar IoT-data (sakernas internet) blir uppkopplingshastigheten viktigare än någonsin eftersom allt fler enheter konkurrerar om bandbredden. Se därför till att ditt Wi-Fi är så snabbt och stabilt som möjligt. Och ge dina anställda den allra senaste mobiluppkopplingen – 5G är minst 20 gånger snabbare än sin föregångare och kommer att innebära slutet för allt vad buffring heter.

4)    Implementera och testa 

Det är bara genom att testa ny teknik som företag kan kontrollera funktionaliteten, förbättra processerna, öka produktiviteten och bli verkliga branschledare.

Office of the future - technological backbone image depicting six office workers using VR augmented reality headsets while working through a business meeting

Framtidens teknik och dess roll på arbetsplatsen

Om vi ser den uppkopplade, virtualiserade arbetsplatsen som en språngbräda kan ny teknik och maskininlärning bidra på sätt som vi än så länge bara kan börja föreställa oss:

 

Fjärrsamarbete

Interaktion med teknikens hjälp blir allt mer realistiskt tack vare VR, vilket gör det möjligt att presentera produkter och hålla mer engagerande möten på distans, kanske till och med i så exotiska miljöer som yttre rymden. Utvecklingen stöds av interaktiv skärmteknik och innovationer från spelindustrin, till exempel teknik för geststyrning som gör det möjligt att styra allt från belysning till avancerade system med flera skärmar bara genom att flytta händerna i luften. 

Röstassistans och röstkommandon 

Den teknik som blir allt vanligare i vardagen, som Alexa, Cortana och Siri, kommer på sikt även att bli en del av kontorsmiljön. I framtiden ger vi kanske direktiv till virtuella assistenter och dikterar för programvara som skriver ned det vi säger, vilket skapar ökad interaktion mellan människor och maskiner. 

Biometrisk inloggning 

Säkerheten kommer att öka avsevärt när personalen tar sig igenom entrékontroller och loggar in i system med hjälp av fingeravtryck, ögonskanning eller röstigenkänning.

Självdiagnostik för maximal effektivitet 

Intelligent kontorsteknik som smarta multifunktionsskrivare (MFP) kommer att kunna förutse användarnas behov och beställa tillbehör och reservdelar, vilket ger maximerad drifttid och avlägsnar ytterligare ett hinder för produktiviteten.

Allomfattande inlärning

En enorm effektivisering av kontorsarbetet blir möjlig när algoritmerna hjälper till att utvinna data och lösa produktivitetsproblem som en människa kanske inte ens skulle kunna identifiera. 

Framtiden är uppkopplad och innebär obegränsade möjligheter. Även om generationsskiften och fysiska förutsättningar har viss påverkan är det tekniken som verkligen kommer att förändra den framtida arbetsplatsen i grunden.   

 

1 Quocirca Print 2025, Digitisation: The key to SMB success

Mer av Innovation

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen