1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Innovation
  6. 2019
  7. Framtidens kontor: den föränderliga arbetskraften
Nainen istuu tuolissaan toimistossa ja pohtii digitaalisuutta

Framtidens kontor: den föränderliga arbetskraften

Hittills har arbetsmetoderna dikterats av tidigare generationers djupt rotade vanor, men demografiska förändringar och kulturella drivkrafter skapar en smältdegel av nya behov.

 

Generationsskiftet från babyboomers till millenniegenerationen och generation Z sammanfaller med ett ökat frilansande, jämställdhet mellan könen och initiativ som delad föräldraledighet och kommer att förändra inte bara kontoret utan även vårt sätt att arbeta – för all framtid.  

Skapa förbättring – längtan efter frihet

Millenniegenerationen, som föddes mellan 1980 och 2000, är redo att på allvar förändra vårt sätt att arbeta och kommer år 2025 att utgöra mer än 75 procent av arbetskraften.1 När fler babyboomers går i pension kommer millenniegenerationen i allt högre grad att inneha chefs- och styrelseroller, samtidigt som även generation Z, som föddes mellan 2000 och 2009, kommer att utgöra en stor del av arbetskraften. 

Dessa unga arbetstagare, som är uppfödda med internet, läsplattor och smarttelefoner, har digitala förväntningar och lever i en kultur av omedelbarhet. Men det är inte bara deras digitala vanor som kommer att förändra arbetsplatsen. Dessa unga arbetstagare har entreprenörsanda, tar gärna risker, vill inte ha några begränsningar och föredrar ett nomadiskt arbetssätt. Deras oräddhet när det gäller att utmana ålderdomliga processer kommer också att spela en viktig roll i utformningen av framtidens kontor. 

Deras sätt att arbeta påverkas och utvecklas ytterligare av den kulturella förändringen. Friare tider, lagstiftning om rättigheter, fler alternativa livsstilar, en önskan om flexibilitet samt bättre teknik leder till ökat frilansande, vilket i sin tur driver fram ett behov av lösningar för distansarbete. 

Hantera teknikbehoven

Den demografiska och kulturella förändringen ökar inte bara vår önskan om att anpassa, ansluta och ta tekniken med oss, utan också vår beslutsamhet att utveckla den. 

Vi ser redan nu att fasta arbetsstrukturer håller på att upplösas. Utvecklingen går i riktning mot ett virtuellt uppkopplat ekosystem som drivs av smarta enheter, säker molnåtkomst och mobilitet. IT-system länkas till intelligent kontorsutrustning, till exempel multifunktionsskrivare, och enheter kan styras från appar som iPrint&Scan.  

 

Den nya sortens medarbetare – vad du som arbetsgivare bör känna till

Medarbetare som feltolkar skiftena och håller fast vid ålderdomliga och lågteknologiska processer kommer gradvis att förlora sin konkurrenskraft.

Förutom att yngre och mer flexibla arbetstagare tenderar att bry sig mindre om dagens föreställningar om hierarkier2 är idén om en enda arbetsgivare som erbjuder en livslång anställning verkligt förlegad i en tid när människor byter jobb allt oftare. Därtill kommer att yngre arbetstagare, och i synnerhet frilansare, är mer benägna att starta eget. 

Arbetsgivare bör därför lägga stor vikt hur de utformar roller och sköter rekryteringsprocessen. De bör erbjuda bra förmåner, flexibilitet, en teknikbaserad upplevelse, samarbetsmöjligheter och möjligheten att bli befordrad.

Den nya arbetstagaren tänker på miljön och brinner för positiva förändringar. Det innebär att det blir oerhört viktigt att ha en företagspolicy för socialt ansvarstagande som håller hög kvalitet för att göra dessa arbetstagare nöjda. 

Men att utforma rollerna utifrån dessa nya demografiska trender är kanske inte tillräckligt. Det är även viktigt att optimera arbetsplatsen. Framtidens jobb blir mycket mer attraktiva om arbetsplatserna kan locka med moderna lokaler, stärkta hållbarhetsalternativ och familjevänliga arbetsmiljöer.

Om arbetsgivare utformar rollerna och arbetsmiljöerna för millenniegenerationen och generation Z kan dessa i sin tur bidra med en potential som saknar gränser. 

1 Quocirca Print 2025: Millennial’s Matter report (www.print2025.com) 

2 https://www.ft.com/content/c93ed9b6-87b2-11e5-90de-f44762bf9896

 

Mer av Innovation

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen