1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Innovation
  6. 2019
  7. Generation Y tror överraskande nog på en framtid där papper behövs – men i mindre utsträckning
Keskustelua pöydän ympärillä

Generation Y tror överraskande nog på en framtid där papper behövs – men i mindre utsträckning

Till Generation Y räknas personer som är födda mellan 1980 och 2000. De kallas även den ”digitala generationen”.

Quocirca avslöjar ett oväntat resultat i sin rapport ”Print 2025: Millennials Matter”. Det utmanar vår uppfattning om pappers betydelsen och tyder på att tryckt material är här för att stanna. 

Till Generation Y räknas personer som är födda mellan 1980 och 2000. De kallas även den ”digitala generationen”. Många har förutsatt att de skulle gå i bräschen för en minskning av tryckt material på grund av sina digitala vanor. Forskningen visar dock, något överraskande, att det verkar förhålla sig på rakt motsatt sätt. Generation Y förväntar sig nämligen att tryckt material kommer att få ökad betydelse i framtiden. 

Andelen personer mellan 18 och 34 år som anser att tryckt material är viktigt i dag är 74 %. Om man jämför med beslutsfattare inom IT-området i ålderskategorin 18–34 år tror hela 77 % att tryckt material kommer att spela en viktig roll i deras företag år 2025. Kontrasten är stor när man tittar på respondenter i ålderskategorin 45–54 år. Där anser 82 % att tryckt material är viktigt i dag, medan endast 54 % tror att det kommer att vara viktigt 2025.

Det här är raka motsatsen till det förväntade resultatet. Kan det vara så att äldre människor förväntar sig att den utrustning och de rutiner som de använder sig av kommer att bli föråldrade, medan generation Y snarare överväger vad de kommer att behöva för att klara av framtida arbetsuppgifter? Det får tiden utvisa. 

Det här är en särskilt viktig fråga, eftersom generation Y kommer att utgöra över 75 % av arbetskraften 2025. Och de kommer inte bara att vara dominerande på arbetsmarknaden – de kommer även att ta plats i styrelserummen. 

Det här är en växande trend inte bara i Europa. Den märks även i USA, och den går tvärt emot uppfattningen att tryckt material kommer att ha en försvagad roll i framtidens smartare, mer virtuella och uppkopplade kontorsekosystem.


Teknikens betydelse ökar – kontorets minskar


Papperet har överlevt framväxten av den digitala kommunikationen, internet och den allt mer mobila arbetsplatsen. Om de tankar stämmer som generation Y uttrycker i Quocircas undersökning kan papperet överleva även i den allt mer virtuella arbetsplatsens tidsepok.

År 2025 kommer artificiell intelligens (AI) i kombination med uppskattningsvis 80 miljarder IoT-enheter att ha skapat ett kontorslandskap som är mer uppkopplat än någonsin tidigare.
Tillverkare i utskriftsbranschen har spelat en viktig roll i den här utvecklingen med uppkopplingen av multifunktionsskrivare, integreringen med appar samt övergången till mobila utskrifter, vilket är ett område som har lyfts fram av Quocirca som en enorm möjlighet. 

Det är uppmuntrande att 54 % av företagen tror att mobila utskrifter, som har identifierats som ett särskilt utvecklingsområde, kommer att öka fram till 2025. Det är ett område som Brother redan har förändrat med sin app iPrint&Scan, som fram till i dag har använts för att skicka över en miljard sidor till utskrift. 

Inga tecken på pappersfria kontor 2025


Även om tryckta upplagor av vissa typer av dokument utan tvekan kommer att minska till år 2025 innebär det inte att vi kommer att ha helt pappersfria kontor – snarare kontor med färre papper.

Generation Y räknar förvisso med att ha behov av tryckt material även i framtiden, men de tror samtidigt att digitaliseringen och mobiliteten blir viktigare. Därför behöver de verktyg som gör att de kan arbeta produktivt både i pappersmiljöer och i digitala miljöer.

När multifunktionsskrivare spelar en mer central roll i digitaliseringen kommer utskriftsenheter med uppkopplingsmöjligheter och flera olika funktioner att vara en viktig del i det smarta och uppkopplade kontorsekosystemet 2025 och framåt. 

 

Mer av Innovation

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen