Människor pratar på kontor

Så kommer det gröna att omvandla stadsmiljöer och kontor

Medan dagens kontorsarbetare mitt i city förmodligen tittar ut genom fönstret och ser ett hav av grå betong och sten kommer morgondagens arbetstagare att kunna njuta av en mycket grönare vy.

Den här utvecklingen kommer att drivas på av två faktorer: Dels det brådskande behovet att bekämpa klimatförändringarna på de platser som är i störst obalans med naturen – våra storstäder. Dels naturens stora och hittills underskattade betydelse för vårt välbefinnande.

 

Kampen mot klimatförändringar intar kontoret

Kampen mot klimatförändringar kommer att intensifieras enormt under de kommande åren och årtiondena. I innerstaden samlas mängder av människor såväl för att arbeta som för att roa sig – vilket i sin tur skapar hög energiförbrukning och stora koldioxidutsläpp.

Eftersom storstäderna ofta befolkas av nytänkande och förändringsbenägna invånare är det också här som det finns goda möjligheter att på olika sätt komma närmare naturen.

 

Levande byggnader – växter och natur såväl i som utanför kontorsbyggnaden

Medan det nuvarande konceptet med gröna byggnader fokuserar på aspekter som isolering, elförbrukning och minskat koldioxidavtryck kommer man i framtiden i stället att sträva efter att skapa gröna byggnader som fungerar som skogar som genererar energi och absorberar växthusgaser.

Detta kan ske med hjälp av enorma mängder växter såväl på insidan som på utsidan av byggnaden. Det kommer att ge våra storstäder ett vackrare utseende, bättre luftkvalitet och högre produktivitet för kommande generationer..

Nybyggnation är bara en liten del av den här utvecklingen. Omfattande omvandlingsprojekt för befintliga byggnader kommer att skapa kontorsbyggnader med levande fasader, växtbeklädda innerväggar och takträdgårdar som lockar till sig ett rikt djurliv och lämpar sig för frukt- och grönsaksodling. Den här utvecklingen kommer bokstavligen att ge nytt syre åt kontoret och föra oss närmare naturen igen. Och det blir betydligt mer lockande att jobbpendla.

Naturen och välbefinnandet på jobbet

Precis som forskarna är överens om att regelbunden träning är bra för oss har de även kunnat påvisa att naturen ger en mängd fördelar..  

Vi associerar naturen med återhämtning och meditation. Att vistas i miljöer med träd, växter, blommor, naturligt ljus och vatten ger bevisade hälsoeffekter i form av sänkt puls, lägre blodtryck, minskad produktion av stresshormoner, starkare immunförsvar och större välbefinnande.1 På kontoret kan detta även leda till bättre humör, högre arbetsmoral och större produktivitet.

Det stöds av en studie från University of Queensland i Australien som har visat att kontor med gott om gröna växter hade 15 procent högre produktivitetsnivå2.

Den här typen av satsningar behöver inte bli särskilt dyra, så se till att förvandla ditt företag till en grön miljökämpe – det vinner både du och miljön på!    

 

Källor:
1 Science Daily (www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190404074915.htm)
2 The University of Queensland Australia (www.uq.edu.au/news/article/2014/09/leafy-green-better-lean)

Mer av Innovation

Läs om framtidens arbetsplats

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen