1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Innovation
  6. 2021
  7. Kommer covid-19 att förändra sjukvården för alltid? Tekniken som skapar en ljusare framtid för vårdsektorn.
sjukhusläkare som bär en ansiktsmask håller en spruta som innehåller ett läkemedel eller vaccin

Kommer covid-19 att förändra sjukvården för alltid? Tekniken som skapar en ljusare framtid för vårdsektorn.

De enorma konsekvenserna av coronapandemin har krävt närmast övermänskliga prestationer från hälso- och sjukvårdspersonal över hela världen.

Alla, från sjuksköterskor till receptionister, från läkare till IT-avdelningar, har gjort sitt yttersta för att få sjukvården att fungera under denna extremt belastande och pressande period.

Nya rutiner – och till och med helt nya sjukhus och mottagningar – har etablerats med en oerhört imponerande hastighet. Men hur ska vårdsektorn klara pressen framöver?

Det finns ett skriande behov av att inte bara attrahera, utbilda och behålla fler läkare och sjuksköterskor, utan även att säkerställa att de kan lägga sin tid på det som skapar mest värde – patientvård. 


European Institute of Technology Health


 

En av de största konsekvenserna av covid-19 är förändringen i hur hälso- och sjukvårdspersonal interagerar med patienterna. För patienternas och personalens säkerhet har många mottagningar och vårdcentraler reducerat fysisk interaktion, och väntrummen har ersatts av tidsbokning på nätet eller via telefon. 

Eftersom införandet av fjärrtjänster har underlättat arbetet för hälso- och sjukvårdspersonalen kan det vara bra att ha med de här alternativen i diskussionen om hur sjukvården bör utformas när vi återgår till det normala.

Covid-19 har utan tvekan påskyndat den digitala omvandlingen inom sjukvården – och många som tidigare varit skeptiska till digitisering har nu upplevt dess fördelar för patienter och personal.

 

Även arbetsrutinerna har förändrats

Covid-19 har gjort det nödvändigt övergå till hemarbe för många inom sjukvården, vilket har gjort det svårt att få tillgång till pappersdokument och utskrivna journaler. Men tack vare att det redan finns digitala lösningar på många av de här utmaningarna -  exempelvis dokumentskanning och möjlighet att skapa elektroniska journaler – har arbetet kunnat flyta på utan avbrott. 
Vårdaktörer med kraftfulla, etablerade system för hantering av data och dokument kommer att ha bättre förutsättningar att anpassa sig. Det gäller i synnerhet system där läkare kan öppna patientjournaler på skärmen, snabbt dela information och diskutera behandlingsalternativ med läkarteamet via videosamtal. 

En digitisering av patientinformationen innebär att mindre tid går åt till att hantera flera separata system eller vänta på pappersdokument, och att mer tid kan läggas på patientkontakt. Men fördelarna är långt fler än så.

Uppgifter som för närvarande tar upp till 80 procent av hälso- och sjukvårdspersonalens tid kan effektiviseras eller till och med uteslutas genom olika tekniska lösningar.1
Det visar en rapport som European Institute of Technology och McKinsey publicerade 2020. Enligt den kan tekniska lösningar inte bara reducera den tid som läggs på administrativa uppgifter, utan även kompensera personalbrist och snabba på forskning och utveckling för livsavgörande behandlingar.

Förändring på längre sikt

Under pandemin skedde den kortsiktiga, reaktiva anpassningen av tekniken parallellt med de mer långsiktiga förändringar av sjukvårdens processer som redan påbörjats. Redan i början av pandemin svarade 77 procent av läkarna inom EU att deras organisation var ”tämligen väl förberedd” eller ”mycket väl förberedd” när det gällde anpassningen av digital teknik2

Efter den senaste tidens utveckling svarar 74,7 procent av allmänläkarna, 60,2 procent av specialistläkarna och 56,8 procent av sjuksköterskorna inom EU att covid-19 har ökat användningen av digital teknik och förändrat deras sätt att arbeta.2

Under pandemin har det blivit tydligt att IT-avdelningarnas insatser för att modernisera och stärka sjukvårdens tekniska lösningar har lönat sig. Trots den enorma pressen har de allra flesta lyckats fantastiskt bra med att skapa förutsättningar för ännu större samverkan mellan olika läkare, discipliner och till och med länder. 

Cristian Bușoi, rumänsk läkare och ledamot i Europaparlamentet, kommenterade utvecklingen mot mer omfattande samverkan på följande sätt: ”Jag är övertygad om att samarbetet, dialogen och solidariteten kommer att fortgå. När vi inte längre befinner oss i kris blir det kanske svårt att behålla samma nivå av engagemang, men beslutsamheten kommer att finnas kvar. Alla har sett att vi kunde göra mer på EU-nivå.”3

 

Pandemin har definitivt bidragit till att påskynda utvecklingen.  Aktörerna har kämpat för att tillhandahålla vård såväl snabbt som på distans. Vi måste bibehålla den här drivkraften för att säkra fördelar för sjukvårdssystemen på lång sikt och se till att de är redo för framtiden – det kommer att gynna oss alla.

Jan-Philipp Beck, vd, European Institute of Technology Health 


Ingen får stängas ute

Även om möjligheterna är enorma är det viktigt att komma ihåg att den digitala omvandlingen inom sjukvården inte bara handlar om data eller arbetsflöden – det handlar framför allt om människor. Men vi måste gå varsamt fram. 

En övergång till en fullständig digitalisering av sjukvården kan leda till att de mest behövande stängs ute. Åtkomsten till digitala tjänster är fortfarande sämre hos äldre och mer utsatta grupper i samhället. Forskning visar att 80 miljoner européer aldrig använder internet, antingen för att de saknar en dator eller för att det är för dyrt – och 28,9 procent av Europas befolkning saknar grundläggande IT-kunskaper, vilket ökar risken för försämrad tillgång till sjukvård.2

Människors inställning har också betydelse. Även om många har tillgång till tekniken är vissa patienter kanske inte redo för läkarbesök via videolänk ännu. I synnerhet med tanke på att frågor om integritet och säkerhet ständigt är aktuella.

 

"Samtidigt som coronapandemin har satt enorm press på sjukvården och tvingat fram omfattande förändringar av system och rutiner har den även snabbat på digitaliseringen med minst ett årtionde. Denna digitala omvandling kommer att vara avgörande för utformningen av framtidens sjukvård. "

Deloitte: Digital Transformation

Utformningen av ett nytt IT-landskap inom sjukvården

De långsiktiga konsekvenserna av covid-19 kanske inte kommer att visa sig förrän om många år. Men om vårdsektorn ska kunna utnyttja de framsteg som har skett under de senaste månaderna måste drivkraften bibehållas. Många vårdaktörer har visat hur digitisering och rätt IT-infrastruktur kan gynna patienterna och minska pressen på hälso- och sjukvårdspersonalen, men det är viktigt att komma ihåg hur snabbt den här utvecklingen faktiskt har gått. 

Normalt sett är vårdsektorn snarare känd för sin byråkrati och långsamma förändringstakt, men pandemin har visat att den är kapabel till drastiska förändringar när behovet av förändring är tydligt och överhängande. Nu är det viktigt att lära av de här erfarenheterna och anpassa dem till det nya landskapet efter pandemin. 

En långsiktig konsekvens av pandemin blir sannolikt nya relationsmönster som bygger på samarbete, goodwill och ökat förtroende. Inställningen till vård har förändrats, och de gränser som har funnits under lång tid har avlägsnats.

Deloitte: Digital Transformation


Här har IT-avdelningarna en avgörande betydelse. Många har redan erfarenhet av att implementera sjukvårdsteknik, oavsett om det handlar om bättre skanning och dokumentdelning eller smidigare distansarbete. Utmaningen blir att säkerställa att detta kan ske i större skala. 

Även om händelseutvecklingen har varit dramatisk har den förtydligat två utmärkande egenskaper hos sjukvården i Europa: motståndskraft och innovation.

Det är en spännande möjlighet: Här kan ledande IT-aktörer bidra till att omvandla arbetsflödet, samarbetet och patientupplevelsen inom sjukvården i hela Europa.

Brother har mångårig och djupgående erfarenhet av att leverera tekniklösningar till vårdsektorn. Våra produkter och lösningar underlättar personalens dagliga arbete inom allt från apotek och vårdcentraler till sjukhus och läkarmottagningar.  

 Läs här eller kontakta oss för mer information.


Källor:

1. sciencebusiness.net: “EIT Health urges European healthcare providers to embrace AI and technology after the pandemic highlights fragility of healthcare systems” – April 2021

2. Deloitte: "Digital transformation: Shaping the future of European healthcare September 2020"

3. sciencebusiness.net: “ Pandemic could prompt healthcare overhaul” - 18 May 2021


Mer av Innovation

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen