A male delivery driver is holding a cardboard box

Förbättrad termoteknik ger effektivare leverans via omnikanal


Detaljhandelns omnikanalstrategier har optimerats under pandemin för att ge konsumenterna ökad flexibilitet, men vilka är de viktigaste förändringarna som du behöver känna till?

Med ett ökat behov av en kontaktlös köpupplevelse har strategier som hämtning utanför butiken, Click & Collect, leverans från butik och hemleverans blivit allt viktigare för att tillgodose kundernas förändrade behov. 

Pandemin har snabbat på integrationen av kontaktlösa alternativ som innebär att varor till exempel kan beställas på nätet och levereras till konsumenten på en angiven parkeringsplats utanför butiken eller varuhuset. Enligt en studie från VDC Research Group, en ledande aktör inom AIDC-teknik (automatic identification and data capture) har över 75 % av de mer än 100 svarsdeltagarna inom detaljhandeln infört hämtning utanför butiken, Click & Collect och andra leveransmetoder för e-handel.   

A graph chart displays data collected from VDC research agency for Brother regarding the state of the transport and logistics industry

Fysiska butiker optimerar omnikanalstrategin genom effektivare märkning

Detaljhandeln utnyttjar allt oftare sina fysiska butiker för att optimera sina omnikanalstrategier och hantera leveranser. VDC:s granskning av detaljhandeln visar att över 50 % av företagen har integrerat omnikanalmetoder för att öka affärskontinuiteten under pandemin, medan 48,7 % svarar att köpflexibilitet är en viktig del av deras omnikanalprocesser.

Dessa omnikanalstrategier kräver ytterligare märkningsinfrastruktur för att underlätta lagerhantering, spårning och produktmärkning, eftersom en framgångsrik implementering av omnikanal kräver korrekt och uppdaterat lagersaldo och snabbare leveranser.

 

 

Termotekniklösningar främjar omnikanalutvecklingen

Med ett ökat antal nätbeställningar och tillhörande SKU:er som behöver hanteras är en transparent leveranskedja och spårbara produkter ett måste för att uppnå framgångar i omnikanal.

Streckkodsetiketten är fortfarande enormt viktig för leverans via omnikanal som det mest prisvärda alternativet för lagerhållning och spårning. Detaljhandeln behöver mobil utrustning för att möjliggöra hämtning utanför butiken och scanning i butik, samt flexibel produktmärkning på lagret.

Stationära etikettskrivare blir allt mer populära både för märkning i lagerlokalen och leverans från butik. Industriella skrivare har också blivit mer efterfrågade inom lager och tillverkning för att tillgodose behoven vid leverans och varumottagning, samt underlätta märkning av varor, förpackningar och paket. 

Integrerade verifieringsfunktioner har visat sig vara enormt viktiga för att förhindra kostnader till följd av felaktig märkning. Termoskrivare är allt smartare uppkopplade enheter som underlättar lagerhanteringen oavsett verksamhetens storlek.

 

A graph chart displays data collected from VDC research agency for Brother regarding the state of the transport and logistics industry

Integrationen av omnikanal innebär att detaljhandeln behöver dynamiska tekniska lösningar som möjliggör leveransmetoder i flera olika kanaler.

  • Programvara och verktyg som utnyttjar AI (artificiell intelligens) har fått stor betydelse för prediktiv analys, lageroptimering, samt analys av lagercykeln.  
  • Användning av robotteknik på lagret kan skapa effektivare plockning och paketering, samt underlätta transportflödena genom att förkorta personalens transportsträckor på lagret och snabba på produktionslinjernas plocknings- och sorteringsprocesser. 
  • Molnlagring och uppkoppling är också enormt viktiga aspekter för effektiv lagerhållning, eftersom digital datalagring och integration med lagerprogram (WMS, WES och TMS) kan eliminera övertalighet genom att optimera arbetsflödena. 
  • Verktyg för att styra fjärrinställningar, kontrollera hårdvarans prestanda och skapa analysöversikter har också förbättrat omnikanalprocesserna. Automatiserade arbetsflöden är med andra ord ett måste för lönsamma omnikanalstrategier.

 

Vilka är de främsta förutsättningarna för framgångsrika omnikanalprocesser?

Integrationen av omnikanal skapar större flexibilitet och en bättre köpupplevelse för konsumenterna.
Med flera alternativa leveransmetoder kan kunderna välja sin favoritkanal för köp och optimera trafiken till butiken, eftersom dagens konsumenter förväntar sig smidiga och kontaktlösa köpupplevelser oavsett om de shoppar på nätet eller i butik. Här bidrar omnikanalstrategierna till att öka kundengagemanget och vinsterna till följd av utökad produkträckvidd.
A graph chart displays data collected from VDC research agency for Brother regarding the state of the transport and logistics industry

En framgångsrik implementering av omnikanal kräver transparent lagerhållning och effektiv programvaruintegration.  
I VDC:s granskning av detaljhandeln nämnde närmare 33 % av svarsdeltagarna lagertransparens och prognostisering som viktiga förutsättningar för integration av omnikanal, och 36,6 % ansåg att en sömlös integration med affärssystem som ERP, WMS och e-handelsplattformar har stor betydelse för framgångsrika omnikanalprocesser. 

Ett korrekt lagersaldo är ett måste för en lönsam omnikanalprocess, eftersom företag inom detaljhandeln i regel strävar efter att anpassa lagernivåerna exakt efter efterfrågan. Leveranser via omnikanal innebär dessutom högre fraktkostnader för vissa leveransmetoder, som riskerar att inverka negativt på vinstmarginalen. Detaljhandeln behöver med andra ord dynamiska lagerhanteringsverktyg som är kompatibla med termoskrivarnas hårdvara för att säkerställa att leveranserna sker på rätt sätt, i rätt tid.

Hur kan jag förbättra mitt företags omnikanalprocesser?

  • Samarbeta med rätt kanalleverantör, från nätverkskonfiguration till löpande underhåll, för att skapa optimalt anpassade lösningar. 
  • Optimera omnikanalflödena med hjälp av automatiserings- och mobilitetslösningar.     
  • Möjliggör agila leveranser och flexibla köpprocesser genom plattformar för Unified Commerce.Ta hjälp av streckkodsetiketter och RFID-teknik för att optimera lagerhanteringen och leveranskedjans transparens, samt maximera leveranseffektiviteten hela vägen fram till konsumenten.

Dessutom är en optimerad lagerhantering inom butiker och lager i kombination med stabila leveransprocesser ett måste för framgångsrika leveranser via omnikanal. Streckkodsetiketter och RFID-taggar är fortfarande en förutsättning för korrekt spårning genom hela leveranskedjan, och företagen måste ha en dynamisk utskriftslösning för att underlätta produkternas spårbarhet från tillverkning till köp och leverans. 

Oavsett om företaget erbjuder Click & Collect, leverans från butik eller hämtning utanför butiken är den digitala kommunikationen mellan lagerlokalernas verktyg, kassasystemen och hårdvaran för termoteknik och streckkodsskanning extremt viktig för att möjliggöra lageroptimering och lönsamma omnikanalprocesser. Kunderna eftersträvar alltid en så smidig shoppingupplevelse som möjligt, oavsett om den sker i butik eller på nätet. Därför måste företagen ha tillgång till bästa möjliga tekniska lösningar för sina leveransstrategier. Föråldrade system för utskrifter och programvara förhindrar effektiva leveranser via omnikanal, och alla företag bör överväga att uppgradera sina lösningar för optimerade omnikanalflöden.

Vill du veta mer om hur märknings- och utskriftslösningar kan hjälpa dig att förverkliga din leveransstrategi? Vårt expertteam hjälper dig gärna! Kontakta oss redan i dag.

 

Forskning utförd av VDC

Mer av Innovation

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen