Mies puvussa, taustalla on Brotherin ADS-asiakirjaskanneri

Hybridarbete – hur påverkar det IT-säkerheten?

Att hålla information skyddad har alltid varit en viktig prioritering – och en ständig utmaning – för företagen.


Att hålla information skyddad har alltid varit en viktig prioritering – och en ständig utmaning – för företagen. 

Med tanke på de allvarliga konsekvenser ett avbrott kan få tittar vi närmare på hur väl traditionell IT-säkerhet står sig i vår tid av hemarbete.

Hybridarbete ser ut att bli den nya normen efter att hemarbetet ökat till följd av covid-19. Före pandemin arbetade i genomsnitt 39 procent av arbetsstyrkan på distans, men den siffran väntas öka till 48 procent när kontoren öppnar helt och hållet igen.1 

En stor del av kontorsutrustningen finns numera hemma hos medarbetarna. Det försvårar inte bara IT-säkerheten, det gör det även ännu viktigare att säkerställa efterlevnad och fungerande rutiner.

Den senaste tidens utveckling har inneburit att många företag har övergått till hemarbete. 

Det innebär olika typer av utmaningar, allt från föräldrar som behöver ta hand om småbarn samtidigt som de arbetar, till anställda som använder jobbutrustningen privat, vilket ökar säkerhetsriskerna. 

Det är även sannolikt att personalen använder företagets hårdvara med hemmets internetuppkoppling, som inte uppfyller samma höga säkerhetskrav som företagsnätverket.


För att förebygga riskerna behöver företagen utbilda sin främsta tillgång, personalen, i säkerhetsfrågor. Genom att upplysa medarbetarna om de potentiella konsekvenserna av ett 
IT-säkerhetsintrång kan riskerna i samband med den mänskliga faktorn minskas betydligt.
 

Varför behöver medarbetare på distans vara medvetna om hoten mot IT-säkerheten?

 
Forskning från cybersäkerhetsfirman Malwarebytes2 visar att 20 procent av företagen har upplevt ett dataintrång orsakat av distansmedarbetare under pandemin. Detta fick även ekonomiska konsekvenser, eftersom 24 procent fick oväntade utgifter i samband med hanteringen av ett säkerhetsintrång eller datavirus.

Kostnaderna för bristande IT-säkerhet kan bli enorma. Den globala genomsnittliga kostnaden för dataintrång under 2020 var 3,86 miljoner USD.3 Kombinera detta med kostnaderna för nedtid om medarbetarna inte kan få åtkomst till de drabbade nätverken, och riskerna för företagets rykte, så får du en bild av hur stor skada ett intrång kan orsaka.
 
Med tanke på detta är det en bra idé att påminna medarbetarna om betydelsen av GDPR och de potentiella konsekvenserna av en incident som omfattar personuppgifter.

Medarbetarna måste säkerställa att deras dagliga processer följer riktlinjerna även vid hybridarbete, oavsett om de jobbar hemifrån eller sitter på kontoret. Om de till exempel skriver ut konfidentiella dokument i hemmet bör de kassera dem med samma försiktighet som de skulle göra på kontoret, helst i en dokumentförstörare.

För att hantera det ständigt ökande behovet av säkra utskrifter kan medarbetarna även förbättra sina kunskaper om hur de kan skydda företaget genom att läsa vår blogg om utskriftssäkerhet

A female business worker in smart casual attire is sat working from a laptop a home office or small business scenario with a Brother multi-function SMB printer in the background

Vilka säkerhetsrisker medför hemarbete?

Cyberbrottslingarna vet att medarbetare som jobbar hemifrån gör ett företag mer sårbart. Här är fem vanliga cyberattacker som företag har drabbats av under lockdown och som de anställda behöver vara observanta på:

 1. Falska uppmaningar om att återställa VPN-konton (virtuella privata nätverk).
 2. Falska inloggningssidor för videokonferenskonton. 
 3. Ett ökat antal förfalskade e-postmeddelanden som ser ut att komma från kollegor, framför allt företagets vd. 
 4. En inkommande chattförfrågan från en ”kollega” som ser ut att komma från företagets meddelandesystem.
 5. Bluffmejl om att registrera sig på en viss webbsida för att få jobbrelaterade fördelar.4

  Som tur är finns det positiva tecken på att företagen tar frågan om IT-säkerhet på stort allvar. Om du har anställda som jobbar hemifrån kan du bidra till säkrare rutiner genom att följa några enkla tips:

  •    Inför multifaktorautentisering för enheter, programvara och delade filer.
  •    Tillämpa mobil enhetshantering som hjälper IT-administratörerna att styra, säkerställa och upprätthålla         riktlinjer för mobiler, surfplattor och andra slutpunkter.
  •    Se till att enheterna uppdateras regelbundet.
  •    Säkerställ att medarbetarna undviker standardlösenord på sina enheter som är enkla att gissa sig till. 
    Hur ser framtiden ut för IT-säkerhet och säkra utskrifter?
  Företagen ser fortfarande utskrifter som en viktig resurs. Det återspeglas av att IT-säkerhet är den högst prioriterade investeringen under de kommande 12 månaderna – 78 procent av företagen förväntar sig att kostnaderna för utskriftssäkerhet kommer att öka 
  under det kommande året.1

  Men utskriftsrutinerna till följd av pandemin är också ett växande orosmoment, eftersom företagen uppger att utskrifter i hemmet utgör en större risk än kontorsutskrifter.

  Före covid-19 var 33 procent av företagen helt säkra på att deras utskriftsinfrastruktur var fullständigt skyddad från säkerhetsintrång och dataförlust. Den siffran har nu sjunkit till 21 procent.1

  För att skydda företagets data på nätverksnivå och få ökat förtroende för användarnas säkerhetsbeteende bör företagen överväga 
  utskriftslösningar med kraftfulla säkerhetsåtgärder. 
  Till följd av pandemin har företag och medarbetare blivit mer vana att jobba hemifrån, och hybridarbete kommer sannolikt att bli vanligare i framtiden. Företagen tillämpar redan nya rutiner för att underlätta den här övergången och lär sig av sina misstag från förra årets plötsliga skifte till hemarbete. 

  Många steg återstår innan företagen når samma nivå av skydd och säkra utskrifter i hemmet som på det traditionella kontoret. Men en första milstolpe bör vara att påminna och utbilda medarbetarna i den här viktiga frågan. 


  1 Quocirca's The Print Security Landscape Report 2020.
  2 https://blog.malwarebytes.com/reports/2020/08/20-percent-of-organizations-experienced-breach-due-to-remote-worker-labs-report-reveals/
  3 https://www.ibm.com/security/digital-assets/cost-data-breach-report/#/
  4 https://www.tristartechsolutions.co.uk/huge-rise-in-hacking-attacks-on-home-workers-during-lockdown/


 

Mer av Säkerhet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen