1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Säkerhet
  6. 2024
  7. Varför är IT det team som är bäst rustat för flexibelt arbete?
A dark blue banner with an illustration showing an employee in an hybrid, home and office, working environment

Varför är IT det team som är bäst rustat för flexibelt arbete?

Flexibelt arbete har blivit en normal praxis i hela Europa, och 64 % av IT-företagen har infört det som företagspolicy. Så varför kämpar vissa företag fortfarande med att få till det på rätt sätt?

Hybridarbete har blivit det nya normala i hela Europa, så varför har vissa företag fortfarande svårt att få till det? Vi undersöker varför IT-sektorn och olika IT-befattningar var bättre förberedda på den här enorma förändringen i arbetsrutinerna, och vad vi kan lära oss av det.
 
Många IT-ledare hanterar numera hybridarbetande team, men har övergången gått smidigare än väntat? Och varför är hybridarbete så populärt i hela Europa?
 
”Våra studier visar att kontorsbeläggningen når sin kulmen i år. Många företag drar ned på kontorsytan i samband med att deras hyresavtal löper ut.  Framöver kommer hybridarbete – som är särskilt populärt i Spanien, Storbritannien och Italien – att bli normen på de flesta företag”, säger Mick Heys, VP, Future of WorkSpace & Imaging på IDC.
 
Efter ”The Great Reshuffle” i USA kommer hybridarbete att bli mer populärt än någonsin. Miljontals kontorsarbetare ser det redan som ett accepterat arbetssätt, som ibland tas för givet. Möjligheten att arbeta på distans samtidigt som man behåller kontakten med det fysiska kontoret verkar vara en arbetsmetod som många föredrar, framför allt inom IT-branschen. 

IT först ut med att anamma hybridarbetet 

IT-medarbetarna stormtrivs i dagens hybridmiljö, framför allt eftersom övergången har gått så smidigt. 

Brothers studie om hybridarbete 2023 med 1 385 deltagare visar exempelvis att 59 % inom IT och kommunikation numera växlar mellan att arbeta på kontoret och hemma. Det är den högsta andelen av samtliga branscher i studien, näst efter ekonomi- och tjänsteföretag på 62 %. På frågan hur sannolikt det är att detta kommer att förändras svarar 68 % inom IT-sektorn ”inte alls”. Det tyder på en ljus framtid för hybridarbete inom IT-teamen, eftersom de ser fördelarna med det nya upplägget. 

Dessutom är IT-medarbetarna mer positiva till hur deras arbetsgivare har anpassat verksamheten för hybridarbete jämfört med andra sektorer: 45 % svarar ”bra” och 25 % ”utmärkt”. 

Även om det finns klara fördelar med hybridarbete, som en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv, innebär det även utmaningar, som att säkerställa effektivt distansarbete.

Enligt Microsoft prioriterar dagens medarbetare helt andra aspekter och söker sig snabbt vidare om verksamhetens upplägg inte passar dem. 

 
An IT professional working from a hybrid work from home set up

Därför gillar IT-teamet hybridarbete 

I vår studie svarar 64 % av IT-medarbetarna att hybrid- eller distansarbete numera ingår i företagets policy. Det visar att sektorn har anpassat sig väl till de förändrade arbetsrutinerna och strävar efter att erbjuda flexibilitet även framöver. Det visar även att IT-sektorn har bättre möjligheter att hantera hybridarbete eftersom tidigare utmaningar, som förekomsten av många externa system, har bidragit till att säkerställa en smidig övergång. 

Dessutom var IT-ledarna redan vana vid ett mer decentraliserat arbetssätt.  Det var till exempel vanligt att IT-teamen hjälpte kollegor på många olika anläggningar även före covid. De har länge använt metoder som skärmdelning för att lösa datorproblem och fjärråtkomst för administratörsbehörigheter. Detta har sannolikt haft stor betydelse och gjort IT-medarbetarna mer bekväma med ett decentraliserat upplägg och att kommunicera med sina kollegor på distans. 

Shared Services är ett bra exempel på detta. Då sitter IT-teamet på en viss geografisk plats och hjälper kollegor och kunder på helt andra platser. Även om det inte är en exakt föregångare till hybridarbete så borde det rimligtvis ha fått IT-teamen att känna sig mer trygga än andra i den nya decentraliserade miljön. 

Via Shared Service Centers kunde IT-ledarna få överblick över tekniken inom hela företaget och sköta underhåll och felsökningar på distans. Dessutom hanterade de ofta  cybersäkerheten i ett utspritt nätverk. Alla dessa förmågor krävs för ett framgångsrikt hybridarbete, och det är vad som gör att de trivs så bra med dagens upplägg.        

Lika logiskt är det att många IT-medarbetare var mer vana vid samarbetsverktyg som skärmdelning och videosamtal tack vare sina tidigare yrkeserfarenheter. Fjärråtkomst till enheter och programvara för spårning har också använts länge av programutvecklare och inom IT-support.  

Vad andra IT-ledare säger om saken

Kontakten med ett utspritt nätverk är inte det enda svaret på gåtan. IT-ledarna är även bättre på att hantera hybridupplägget eftersom deras arbete mäts i resultat snarare än arbetade timmar. 

Neha Naik, CEO på RecruitGyan förklarar: ”Så länge medarbetarna når sina mål och levererar högkvalitativa projekt i tid spelar det ingen roll om det har tagit dem 40 timmar i veckan att uppnå detta.” 

Alvaro Sanchez Galvin, Head of Software Engineering på BIP Solutions, håller med. Han säger: ”Hybridarbetet har förbättrat IT-teamens balans mellan arbetsliv och privatliv utan att deras produktivitet eller fokus blivit lidande.” 

“Den främsta anledningen till att IT-teamen har anpassat sig så väl är att de snabbt insåg de personliga fördelarna. Arbetsuppgifterna bidrar så klart också – du behöver bara en dator och bredband för att kunna jobba. Det har hjälpt oss att snabbt anpassa oss till det nya läget.”

Ett framgångsrikt hybridarbete kräver tillgång till rätt utrustning både hemma och på kontoret. Som vi har sett är dagens arbetsmiljö under förändring. Se hur Brothers lösningar hjälper IT-medarbetare att skapa en smidig tillvaro för sina kollegor oavsett vilken miljö de arbetar i. 

Mer av Säkerhet

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen