A brightly lit office complex of the future is filled with open spaces and green plants to create a more productive city workplace

10 utmärkande drag för framtidens kontor


Det är inte bara människorna och tekniken på kontoret som förändras – hela tanken på arbete som koncept är i förändring, med större fokus på design och utförande.

Den största effekten får vi när visionära företag och kontorsdesigners kombinerar de bästa aspekterna inom teknik, miljö, välbefinnande, livsstil och design till en helt ny form av superkontor som exakt tillgodoser alla våra behov.

Låt oss utforska hur framtidens kontor kommer att se ut, kännas och fungera genom att titta närmare på 10 utmärkande drag.

 

Platser att leva, arbeta och leka på -

oavsett om de ligger mitt i centrum eller utanför stadskärnan kommer framtidens kontor att erbjuda gemenskap genom en mängd olika former av underhållning i kombination med praktiska hjälpmedel. 


Öppen planlösning utvecklas till öppet arbete -


den moderna utformningen förändrar hela känslan av kontoret tack vare utrymmen där medarbetarna kan tänka, fokusera, skapa och samarbeta. Grupprum, samarbetsytor, tysta hörn, utrymmen för mentorsträffar, caféer och platser för avkoppling som takterrasser kommer att bli allt vanligare. 

Medvetet -


bärbar teknik länkad till sensorer kommer bokstavligen att kunna detaljstyra känslan av framtidens kontor. Aspekter som temperatur, syresättning, vätskeintag och individuella IT-inställningar kommer att kunna anpassas och påverka den personliga upplevelsen. 


Modulärt och anpassningsbart -

med fokus på utrymme och öppenhet kommer anpassningsmöjligheten att vara ett av de främsta kraven på kontoret. Här ger lösningar som skjutbara väggar och skärmar samt möbler och skrivbord uppbyggda i moduler företagen möjlighet att anpassa och ändra utrymmen efter olika syften.

Produktiva möbler -

arbetsstyrkans prestation kan ökas med hjälp av praktiskt utformade och tekniskt optimerade möbler. Medan sovkapslar och ståbord botar eftermiddagströttheten innebär ljudisolerade bås att medarbetarna kan ringa viktiga samtal eller diktera utan att bli störda.


Teknik för samarbete -


i slutet av 2020-talet kommer VR, AR och 3D-hologram att göra det möjligt att ordna engagerande konferenser eller produktpresentationer med deltagare från vitt skilda delar av världen i valfri miljö, till exempel på stranden eller i yttre rymden.


Geststyrning - 


pekskärmar och innovationer från spelindustrin som geststyrning gör det möjligt att styra allt från belysning till avancerade system med flera skärmar, bara genom att röra händerna i luften.


Bättre balans -


växter, naturelement, vatten, färg och naturligt ljus kommer att bli allt viktigare inslag i kontorslandskapet och bidra till ökad kreativitet och produktivitet. Vi kan till och med utnyttja virtuell verklighet för att ta en tur till stranden på lunchrasten.


Högteknologisk stimulans - 


vi kommer att se allt fler vetenskapliga, naturinspirerade lösningar som dygnsanpassad belysning och floatingtankar för nervstimulering på framtidens kontor.


Underhållning - 


framtidens kontorsbyggnader kommer att vara utrustade med gym, biljardbord, barspel och brädspel för att hjälpa medarbetarna att koppla av från all teknik med hjälp av gammal hederlig underhållning. Även om förmånerna sällan nyttjas på arbetstid ökar de medarbetarnas engagemang och bidrar till att skapa en större känsla av gemenskap och sammanhållning, vilket i sin tur ökar arbetsmoralen.

Mer av Innovation

Läs om framtidens arbetsplats

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen