1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Innovation
  6. 2020
  7. 5 samhällsfaktorer som skapar en ny syn på arbete
Miehet tutkivat tablettia

5 samhällsfaktorer som skapar en ny syn på arbete


Företagskontoren kommer att förändras närmast bortom igenkänning under de kommande åren av en enda anledning: personerna som arbetar där förändras.

Hittills har arbetsmetoderna dikterats av tidigare generationers djupt rotade vanor, men demografiska förändringar och samhällsstyrda drivkrafter skapar en smältdegel av nya behov.

Vilka är de här drivkrafterna för förändring?


Yngre generationer dominerar arbetsplatsen


Millenniegenerationen, personer födda mellan 1980 och 2000, är redo att omkullkasta vårt tidigare sätt att arbeta och kommer år 2025 att utgöra mer än 75 procent av arbetskraften.1 Millenniegenerationen kommer i allt högre grad att inneha chefs- och styrelseroller, samtidigt som även den något yngre generation Z, personer födda mellan 2000 och 2009, kommer att öka. 

Dessa unga arbetstagare, som har vuxit upp med internet, läsplattor och smarttelefoner, har stora digitala förväntningar. De är vana vid att det går snabbt och kräver kreativ och social stimulans. Till skillnad från tidigare generationer förkastar de hierarkier och föredrar mobila arbetssätt.

Och viktigast av allt, de är entreprenörer som gärna tar risker och ifrågasätter ålderdomliga processer, och de står för en radikal uppstartsmentalitet som tvingar hela branscher att tänka på nya sätt. Deras betydelse för framtidens kontor kommer att bli enorm.  

Stigande pensionsålder


Nu när generationen Baby Boomers, det vill säga de som är födda mellan 1944 och 1964, börjar gå i pension fokuserar arbetsgivarna strategiskt på att locka till sig yngre medarbetare. Men de bör ha i åtanke att brådskan att gå i pension är en övergående trend. 

Eftersom vi mår allt bättre, håller oss friskare och lever allt längre stiger pensionsåldern i hela Europa. Vissa länder anpassar till och med framtidens pensionsålder efter den förväntade livslängden.2 I en utveckling som förväntas tillta för varje årtionde räknar man med att de arbetstagare som nu är i 20- eller 30-årsåldern kommer att fortsätta arbeta även efter att de fyllt 70. 

Arbetsgivarna måste alltså förbereda sig på kontor där fem generationer av medarbetare mellan 20 och 70 år arbetar sida vid sida. Tack vare väl genomtänkt planering kan man undvika konflikter mellan de här åldersgrupperna så att de i stället kompletterar varandra och delar kunskaper och erfarenheter genom samarbete. 

Globalisering och en arbetsstyrka i ständig rörelse 


Oavsett om det innebär att vi vill arbeta på distans, arbeta färre timmar, dela på föräldraledigheten eller ta ut mer semester, så får arbetstagarna allt större möjlighet att anpassa tillvaron och inkomsterna. 

Dagens tekniska lösningar ger människor fler valmöjligheter. De kan frilansa, dela på anställningar, jobba deltid, byta karriär, utnyttja möjligheterna som globaliseringen innebär eller starta eget för att anpassa sina ekonomiska förutsättningar efter sin livsstil. 

Arbetsgivaren behöver alltså göra mycket mer för att arbetstagarna ska trivas på arbetsplatsen och inte säga upp sig. 


Mångfald på kontoret 


Enligt Världsbanken utgör kvinnor 45,9 procent av den aktiva arbetsstyrkan inom EU.3 Men även om kvinnorna har påverkat arbetslivet, produktiviteten och företagsamheten enormt har de tyvärr inte haft samma positiva effekt på kontorsmiljön.

Jämställdhet är inte den enda faktorn. Designinnovation skulle kunna göra det möjligt att utnyttja talangfulla arbetstagare med utmaningar som dyslexi, autism och fysiska funktionshinder.

Pressen på företagen att inte bara anpassa sig efter, utan att faktiskt välkomna och efterfråga de här olika mångfaldsaspekterna växer för varje år som går. För vem vill jobba på en arbetsplats där alla är stöpta i samma form? 

Lagstiftningen främjar ständiga förbättringar


Var och en av de här samhällsfaktorerna kommer att bidra till att driva fram förbättrad arbetslagstiftning. 

I syfte att skapa liknande levnadsstandarder för alla europeiska arbetstagare kommer lagstiftare att ta till sig idéer som varit framgångsrika i andra länder. Minimikrav kan tillämpas på en mängd olika områden, som belysning, ergonomi och skärmtid. 

Detta i kombination med information om uppkopplingshastighet och ackrediteringsinitiativ gör det lättare för företag och frilansare att välja de bästa lokalerna. 
Det är fantastiska nyheter för arbetstagarna, och tvingar företagen att ligga i framkant.

 

Källor:
1 Quocirca Print 2025: Millennial’s Matter report (www.print2025.com)
2 Morey Smith: The Future of the Workplace (www.moreysmith.com/what-will-offices-be-like-in-2025)
3 World Bank, Labor force, female (https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.FE.ZS)

Mer av Innovation

Läs om framtidens arbetsplats

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen