Turvallisuuden tulevaisuus

Säkerheten ställs inför nya utmaningar

År 2025 uppskattar man att 80 miljarder IoT-enheter kommer att generera enorma mängder data och statistik. Med alla dessa data som kräver bearbetning, lagring och skydd blir säkerhetsaspekten en ännu mer komplex utmaning.

Men det är inte bara datavolymerna som företagen behöver tänka på. Andra typer av utmaningar måste också beaktas när systemen ska utformas:

 

Den mänskliga faktorn 

människan är ofta den svagaste länken i säkerhetskedjan. Biometri kan förhindra de här riskerna, när någon till exempel lämnar kvar fysiska dokument på bussen, blir av med en bärbar dator eller glömmer sitt lösenord.

IoT och yttre enheter

i en värld där alla enheter är sammankopplade ökar risken för dataintrång avsevärt. Företagen måste säkerställa att yttre enheter som bärbar teknik och kaffemaskiner inte möjliggör en väg in i systemet.

Agilt arbete

i en värld där människor vill arbeta flexibelt, självständigt och uppkopplat måste nätverkssäkerheten vara stark, ogenomtränglig och sömlös. Arbetstagare ser komplicerade inloggningsprocesser i flera steg som kreativitetshämmande och förväntar sig att all åtkomst ska ske lätt och smidigt. Även här kommer biometri att bidra till en säker miljö för medarbetarna.

Personuppgifter och efterlevnad

i hela Europa blir medborgarna allt mer måna om att skydda sina personuppgifter och värnar om rätten att bli bortglömda. GDPR kommer att följas av ytterligare lagstiftning som kräver djupgående kunskaper för att säkerställa efterlevnad. Företagen måste anpassa sina system och processer för att leva upp till de här regeringsstyrda initiativen och inte riskera höga böter.

En titt på framtidens satsningar inom cybersäkerhet


Under de kommande åren kommer flera faktorer och lösningar att få enorm påverkan på, och betydelse för, säkerhetsutvecklingen.

Molnmigrering

molntekniken, som från början sågs som en ren backuplösning för lagring av dokument, ses i dag som en av de mest lovande framtida affärslösningarna. De säkerhetsfunktioner som molnet erbjuder har utformats av ledande säkerhetsexperter. Fysisk separation, reducerad sårbarhet, stärkt skydd och ständiga uppdateringar kommer att bidra till ännu större säkerhet. 

Kontinuerlig säkerhetsövervakning

offensiva former av säkerhetsskydd kommer att tillämpas för att söka igenom system på jakt efter hot. Den här nya tekniken gör det möjligt för företagen att ständigt ligga steget före cyberhot och ger samtidigt överblick över användningen för varje enhet i realtid.

Blockkedja

enkelt uttryckt innebär blockkedja en oerhört detaljerad lista med information, med enorm potential att göra världen bättre. Genom att skapa en detaljerad bild av leveranskedjan kan den förhindra misstänkta och kriminella aktiviteter överallt och till och med avslöja korrupta system. Användningen inom finansteknik kommer dessutom att skapa ekonomisk spårbarhet och innebära slutet för ljusskygga transaktioner. Blockkedjan har alltså potential att omforma datasäkerhet och bankrutiner som vi känner dem i dag.

Kognitiv cybersäkerhet

en potentiell nackdel med stordata är att de kan utnyttjas av cyberbrottslingar. Som tur är kan de även utnyttjas för att bekämpa samma brottslighet. Stordata lämnar spår som gör det mycket enklare för säkerhetsanalytiker, ingenjörer och allomfattande inlärningsprogram att förutspå attacker och identifiera förövare innan de hinner agera.


Mer av Innovation

Läs om framtidens arbetsplats

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen