1. Hem Brother
  2. Brother Solutions
  3. Brother Resource Hub
  4. Blogg
  5. Innovation
  6. 2020
  7. Hälsan först: Därför måste framtidens kontor prioritera välbefinnandet | Blogg | Brother
Venyttelyhetket voivat lisätä työhyvinvointia

Hälsan först: Därför måste framtidens kontor prioritera välbefinnandet | Blogg | Brother

Tänk dig en framtid där människor lämnar kontoret med precis lika mycket energi som när de kom till jobbet på morgonen.

Det kan kännas som ett ouppnåeligt drömscenario, men inom en nära framtid skulle innovationer från teknikutvecklare och forskare kunna omvandla det till verklighet.   

Bärbar teknik 


Lågteknologiska metoder för att optimera arbetstagarnas prestation kommer med tiden att ersättas av ett högteknologiskt, uppkopplat system uppbyggt kring bärbar teknik. 

Enheter som mäter allt från puls, blodtryck, blodsockerhalt, vätskeintag, syresättning och näringsintag till stressnivå kommer att hjälpa medarbetarna att prestera på topp. Notiser när det är dags att dricka eller röra på sig kommer att bli standard.

En mer imponerande aspekt är att den bärbara tekniken kommer att kommunicera med sensorer som styr hela arbetsmiljön. Genom att justera faktorer som temperatur, syrenivåer och belysning är det möjligt att skapa en optimerad miljö för ständig individuell fokus och prestation – till och med den sista timmen på eftermiddagen.

 

Mental avkoppling, psykisk hälsa och digital detox


Vi lär oss allt mer om kopplingen mellan medarbetarnas välbefinnande och produktivitet. I Storbritannien har man exempelvis kunnat konstatera att 60 procent av de 26,8 miljoner arbetsdagar som gick förlorade på grund av arbetsrelaterad ohälsa mellan 2017 och 2018 berodde på stress, depression eller ångest1.

Satsningar som första hjälpen-utbildningar för mental ohälsa skapar ökad kunskap och ger medarbetarna möjlighet till trygga, konfidentiella samtal på jobbet. På så sätt blir mental ohälsa ett mindre tabubelagt ämne som gör att tillståndet jämställs med fysiska sjukdomar.

Här har människors öppenhet och medkänsla störst betydelse, men tekniken är också viktig. Utöver appar med meditationsövningar kan ”svarta fläckar” där Wi-Fi och smarttelefoner automatiskt slås av garantera att arbetstagarna kopplar ner digitalt. 

När olika program har full kontroll över våra kalendrar kommer de dessutom att kunna boka in möten och uppgifter för att minimera skärmtiden, skapa variation och, ironiskt nog, ge oss en paus från all teknik. 

Design med välbefinnandet i fokus


Bättre flöden och mer naturligt ljus blir allt vanligare, men kontorsdesignen har mycket mer att erbjuda för att öka välbefinnandet. 

Rent konkret kan medarbetarna räkna med allt mer ergonomiska stolar och ståbord som har bevisad effekt på koncentrationsförmågan under eftermiddagen. Dessutom kommer det att finnas tillgång till kapslar för sömn eller meditation.

Vi kommer även att få se fler utrymmen som gym- och spaanläggningar och spelrum på framtidens kontor. 

Vetenskaplig stimulans

Det kommer att bli lättare att skapa ökat välbefinnande med hjälp av naturlig stimulans i form av belysning som följer dygnsrytmen för ökad energi och positivitet.

Även vetenskapliga rön kommer att ha stor betydelse för välbefinnandet. Floatingtankar, som redan finns på många spaanläggningar, tar plats på jobbet. Att flyta i kroppstempererat saltvatten i en ljudisolerad kammare är en meditativ sinnesupplevelse. Studier har visat att det ökar fantasiförmågan och intuitionen samtidigt som oro och ångest minskar. Fördelen för företagen? Mer utvilade, kreativa och produktiva medarbetare.

 

Gröna oaser skapar större närhet till naturen


Eftersom kontorsytor traditionellt har varit utformade för företagen och inte för medarbetarna är de ofta inga naturliga eller harmoniska miljöer.


Växter och andra naturinslag som vatten kommer att bli allt vanligare under de kommande årtiondena och ger oss större närhet till naturen, med alla fördelar det innebär.

Förutom att luftkvaliteten blir bättre gör växter oss lugnare, de friskar upp miljön och ökar vår kognitiva förmåga. De får oss att ”blomstra” av kreativitet. 
I stället för de gråa, enformiga miljöer vi ofta ser i dag kommer framtidens kontorsbyggnader i allt högre utsträckning att ha levande, gröna fasader och avkopplande takträdgårdar där medarbetarna kan ha möten, jobba eller brainstorma.


Prediktiv text skapar helt nya servicemöjligheter


Under de kommande tio åren kommer program som Google-funktionen Smart Compose för Gmail att bli så bra på att skapa automatiserade svar på e-postmeddelanden från kunder att det blir standard att svara direkt

Prediktiv teknik kommer även att förbättra kundhanteringsprocesserna inom B2B och B2C med större möjlighet till personlig prägel, bättre digitala upplevelser och organisering i molnet. 

Det minskar i sin tur medarbetarnas stressnivåer eftersom tekniken bidrar till att minska antalet svåra situationer de behöver hantera. Bättre hälsa och minskad smittspridning 


Näringsintaget kommer att få stor betydelse på framtidens kontor, inte bara för att goda kostvanor ökar koncentrationen och prestationsnivån, utan även för att stärka immunförsvaret och förebygga sjukdomar. 

När bärbar teknik blir normen på kontoret blir näringsintaget precisionsstyrt. Medarbetare med låga kaliumnivåer kan till exempel få en notis om att äta en banan, och de som känner sig slitna kan få rådet att äta färsk ingefära för att stärka immunförsvaret. Allt de behöver kommer att finnas på företagets restaurang som erbjuder hälsosamma, varierade menyalternativ.

Den som inte är frisk kommer bestämt att avrådas från att ta sig till jobbet. Reglerna och riktlinjerna kommer att anpassas i takt med att förståelsen ökar för de skadliga konsekvenserna av att utsätta en hel arbetsplats för bakterier och virus. 


Genom förbättrad hälsa och kost minskar antalet sjukdagar, vilket i sin tur ökar produktiviteten.


Mer gjort på kortare tid


Det kan låta motsägelsefullt, men långa arbetsveckor har visat sig vara mindre produktiva än kortare veckor – framför allt eftersom längre veckor leder till ökad sjukfrånvaro, högre stressnivåer och underprestation. 

Tricket är att jobba smartare, inte hårdare. Ett mantra som lönar sig för de länder som uppmuntrar till kortare arbetsveckor. Världens mest produktiva land 2017, Luxemburg, har en genomsnittlig arbetsvecka på avundsvärda 29 timmar. Medborgarna i andra högpresterande länder som Norge, Danmark, Island och Schweiz har ungefär lika korta arbetsveckor.22

 


Sources:
1 Health and Safety Executive, Health and Safety at work summary statistics for Great Britain in 2018 (www.hse.gov.uk/statistics/overall/hssh1718.pdf)
2 Expert Market, World’s most productive countries 2017 (www.expertmarket.co.uk/focus/worlds-most-productive-countries-2017)

Mer av Innovation

Läs om framtidens arbetsplats

Du kanske också gillar

Tillbaka till toppen